Svensk forskning viser at markberedning svarer seg - i alle fall i de første 30 årene. Foto: Mjøsen
Svensk forskning viser at markberedning svarer seg - i alle fall i de første 30 årene. Foto: Mjøsen

Markberedning gir god tilvekst

Markberedning har god effekt på tilveksten i minst 30 år etter planting.

Publisert

Det er snakk om en økt volumproduksjon på mellom 20 og 55 prosent, viser tall fra svenske Skogforsk og Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Ingen negative effekter

De svenske resultatene indikerer at markberedning har en langsiktig virkning og ikke bare gir god overlevelse de første årene og en tidlig tilvekst. Kritiske røster har hevdet at intensiv markberedning på sikt kan dempe tilveksten på grunn av økt lekkasje av næringsstoffer, men Skogforsk og SLU fant ingen negativer effekter etter 30 år.

I stedet økte altså tilveksten sammenliknet med foryngelsesfelt som ikke var markberedt. Det viste seg også at tilveksten økte i takt med intensiteten på markberedningen.

De svenske forskerne er imidlertid ærlige på at de ikke vet hva som skjer med tilveksten etter 30 år. Vil tilveksten fortsette å øke eller har kritikerne rett i at det vil skje en stopp i tilveksten grunnet næringsmangel for denne og de neste generasjoner med skog?

Kortere omløpstid – nye tiltak?

Resultater fra Sør-Sverige viser at markberedning har effekt i halve omløpsperioden og at omløpstidene fortsetter å synke i Sverige. Kortere omløpstid betyr at det oftere vil bli foretatt markberedning. Hvor bærekraftig er det i det lange løp? Dette er spørsmål forskerne må ta for seg i neste omgang. Men det er tydelig at tærne nyttiggjør seg nitrogenet og binder mer kull, skriver Skogforsk til slutt i artikkelen.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS