Nitrogengjødsling kan være en gunstig investering med lav egenandel. Foto: Yay images
Nitrogengjødsling kan være en gunstig investering med lav egenandel. Foto: Yay images

Kan gjødsle skogen til 20 prosent av kostnaden

Tilskudd og skattefordeler gjør at skogeier kan slippe unna med en egenandel på tjue prosent for nitrogengjødsling av skogen.

Publisert

Nitrogengjødsling av skogen er noe av det mest lønnsomme du kan gjøre i skogbruket i dag. Det hevder skogeiersamvirket Viken skog.

Gjødsling av skogen bidrar selvsagt til økt tilvekst. Viken skog anslår at gjødsling kan gi økt tilvekst i opp mot ti år. Dette gir ikke bare økt volum (opp mot to kubikk ekstra per daa), men også verditilvekst ettersom større dimensjoner på tømmeret øker verdien.

Gunstige ordninger

Dette kan du altså oppnå med et utlegg som utgjør rundt tjue prosent av totalsummen.

– Du kan benytte skogfond med skattefordel til tiltaket, og staten bidrar i tillegg med 40 prosent tilskudd. Dette gjør at skogeiers egenandel blir kun ca 20 prosent av totalkostnadene, skriver Viken skog.

De anbefaler gjødsling av frisk skog på fastmark med middels og god bonitet som skal avvirkes om ti-tolv år. Det bør ha gått minst tre år siden tynning og ikke være planlagt tynning i løpet av det neste tiåret.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS