Tømmerlunner ved en bilvei med en tømmerbil i bakgrunnen.
Høye tømmerpriser gir som regel økt avvirkning, noe årets første kvartal er et eksempel på.

Himmelsk høye tømmerpriser

Det siste året har tømmerprisene i snitt steget med 95 kroner per kubikkmeter. De høye prisene gjør at det også blir hugget mer tømmer.

Publisert

I første kvartal i år fikk skogeierne i gjennomsnitt 619 kroner per kubikkmeter for tømmer de leverte til industrien. Dette er den høyeste nominelle tømmerprisen som noen gang er notert i et kvartal, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Hvis vi regner om til faste priser, må vi helt tilbake til 1990-årene for å finne det samme prisnivået, poengterer SSB.

Prisoppgang over hele fjøla

Sammenlikner vi med tilsvarende kvartal i fjor, har prisene økt både for sagtømmer og massevirke. 

  • For sagtømmer av gran fikk skogeierne i snitt betalt 723 kroner per kubikkmeter.
  • For furu var prisen 687 kroner. 
  • For massevirke var prisen i snitt 483 kroner for gran og 451 kroner for furu. 
  • Løvtre ble betalt med 549 kroner.
  • SSB opplyser at alle priser er uten merverdiavgift og før driftskostnader er trukket fra.

Tangering av kvartalsrekord

Høye tømmerpriser betyr også at det avvirkes mer. I første kvartal i år ble det målt inn 3,1 millioner kubikkmeter tømmer. Bare én gang tidligere i historien er det registrert et like høyt tall i et kvartal.

Økt eksport

Tømmereksporten er intet unntak. Også her ble det registrert en økning i første kvartal i år sammenliknet med fjoråret. 1,1 millioner kubikkmeter tømmer forsvant ut av landet, hvorav 530 000 kubikkmeter var sagtømmer og 470 000 kubikkmeter massevirke av bartrær. De siste 100 000 kubikkmeterne var massevirke av løvtrær og noe annet rundvirke.

Powered by Labrador CMS