Lite skilt, stor forvirring

LEDER: Å være lovlydig er ikke enkelt når regelverket er så innviklet at ikke engang etatene klarer å bli enige om hva som er rett og hva som er galt.

Publisert

Regelverket for traktor på motorveg er et godt eksempel på dette. Traktoren har i utgangspunktet lov å kjøre på motorveg, så lenge den er godkjent for 40 km/t. Det som skaper de største utfordringene, er et rødt og rundt lite skilt som viser en traktor med rød strek over.

Skiltets fulle navn er 306.3 Forbudt for alle traktorer og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t. Vi kan tolke dette på to måter. Den ene måten å se det på, er at du kan kjøre ut på motorvegen med både traktorer og motorredskap, så lenge de går raskere enn 40 km/t. Den andre tolkningen er at forbudet gjelder alle traktorer, men at du kan kjøre ut på vegen med motorredskap som gjør mer enn 40 km/t. Det betyr i så fall at du har lov til å kjøre ei mobilkran i 40 km/t på motorvegen, men ikke en traktor som går i 50 km/t.

Disse to tolkningsmulighetene ble demonstrert til fulle da en traktorsjåfør i Larvik ble stoppet på motorvegen forrige måned. Statens vegvesen mener at traktoren ikke hadde lov til å kjøre på motorvegen. Politiet hevder traktoren hadde lov. Dette er to etater som begge har ansvar for trafikk. Det minste de kan gjøre er å sette seg inn i regelverket og komme til en enighet om hva som er riktig og galt, slik at alle trafikanter blir behandlet likt.

Beskrivelsen av noe så enkelt som et trafikkskilt må vært lett å forstå. Nå virker det ikke som noen egentlig vet hva den opprinnelige betydninga av skiltet er. Trafikkskilt skal være til hjelp, ikke skape usikkerhet. Hvordan i alle dager skal traktorsjåfører klare å forstå hva som er rett og galt når selv etatene er uenige?

Powered by Labrador CMS