Skogsbilveg

Skogsveger som har vaska seg!

AUST-AGDER: Skogsvegene i Åmli kommune fikk mellom 106 og 154 mm nedbør på få timer sist i august. Takket være en solid, men dyr byggeteknikk er sjølve vegkroppen intakt, mens deler av topplaget er skylt bort.

Publisert

Med sprengstein bygger man et solid grunnlag for skogsbilvegene i Aust-Agder. Et eksempel til etterfølgelse for "løsmasse"-fylkene lenger øst? Foto: Jens Arild Kroken, Fylkesmannen i Aust-Agder

Kommunen opplevde sannsynligvis en nedbørsrekord mellom 30. og 31. august, skriver Fylkesnytt fra Aust-Agder. Det kraftige regnværet resulterte i omfattende skader på det offentlige og private vegnettet og på deler av skogbilvegnettet, særlig veger som var bygd av stedegen morenemasse.

Koster det dobbelte av vanlige skogsveger

Aust-Agder var tidlig ute med moderne byggeteknikk. Det ble allerede tidlig på 80-tallet brukt sprengstein som overbygning/bærelag og knust maskingrus til slitelag. De siste 25 årene har denne veibyggingsteknikken vært enerådende både for nyanlegg om ombygging i fylket. Det har resultert i svært solide veger med helårs bæreevne uavhengig av værforholdene og enkelt, billig vedlikehold. Kostnadsnivået er imidlertid høyt og gjennomsnittet på nær dobbel meterpris av «løsmassefylkene» lenger øst.

Betaler seg på sikt

Slik ekstremnedbør er det vanskelig å ta full høyde for i dimensjonering og planlegging av skogsbilveier. Kunnskap om flommer og flomberegning, dimensjonering av grøfter, stikkrenner og kulverter kommer til kort. Det er ikke praktisk mulig å planlegge for slike forhold. Det er likevel tydelig at valget av moderne veibyggingsteknikk hindrer de alvorlige og kostbare skadene. De er stort sett begrenset til erodering og bortskylling av topplagsmasse over en kort strekning der stikkrenne eller kulvert er oversvømmet.

Fylkesmannen står på sitt

De gamle vegene som er bygd opp av stedegne morenemasser, utilstrekkelig dype, ikke gjennomskutte grøfter og små stikkrennedimensjoner fikk totalhavari over lengre strekninger under rekordregnet. I noen få tilfeller er mindre lokale løsmasseskred utløst.

-Vi fastholder vår strategi der vi satser på kvalitet, veger av sprengstein med tilstrekkelig bæreevne, framfor kvantitet. Vi er overbevist om at den er rett og synes vi får stadig oftere bekreftelser på det, konkluderer Fylkesmannen i Aust-Agder

Powered by Labrador CMS