Tømmerhogst var mer lukrativt i forrige tusenår.
Tømmerhogst var mer lukrativt i forrige tusenår.

Tømmerprisene er høyere nå, men fortjenesten var bedre før

Vi har lenge hatt en mistanke om at du satt igjen med mer penger etter tømmerhogsten i «gamle dager». Nå har Statistisk sentralbyrå (SSB) bekreftet dette.

Publisert

Ifølge tallene til SSB var det mer lukrativt å være skogeier i perioden 1980 til 2008 enn det er i dag. Dette til tross for de høye tømmerprisene i 2021.

Når tømmerpriser og driftskostnader fra forrige tusenår regnes om til dagens kroneverdi, er det mulig å gjøre en sammenlikning i utviklingen av rotnettoen; det vil si det skogeieren sitter igjen med etter at alle driftskostnadene er trukket fra. I 1980 fikk skogeierne en rotnetto på litt over 500 kroner per kubikkmeter Det er mer enn det dobbelte av hva de fikk i 2020.

Gått stadig nedover

Etter 1980 begynte rotnettoen å synke. Under hele 80-tallet lå den rundt 400 kroner per kubikkmeter. På 1990-tallet sank den til litt under 400 kroner. I bunnåret 2003 var rotnettoen i snitt rundt 271 kroner før den økte til 350 kroner i 2007.

Deretter har det gått nedoverbakke igjen. I 2020 var rotnettoen 221 kroner. I fjor krøp den riktignok opp i 263 kroner takket være de gode tømmerprisene. Vi må helt tilbake til 2011 for å finne høyere tømmerpriser omregnet i 2021-kroner.

Alt i alt har perioden fra 1980 til 2011 med få unntak vært bedre enn det siste tiåret fra 2012 til 2021.

Hogstmaskinene kommer

Driftskostnadene var imidlertid høyere før. Dersom vi regner om kostandene for hogst og kjøring i 1970 i 2021-kroner, er driftskostnadene om lag det tredobbelte av hva det har vært de siste årene.

I 1980-årene falt driftskostnadene fra litt over 300 kroner per kubikkmeter i 1980 til rundt 270 kroner mot slutten av tiåret. Da hadde hogstmaskinene gjort sitt inntog, og på slutten av 80-årene ble om lag en tredel av tømmeret avvirket med hogstmaskin.

På slutten av tusenåret tok hogstmaskinene ut to tredeler av kvantumet, samtidig som driftskostnadene falt til 176 kroner per kubikkmeter. Etter tusenårsskiftet har hogstmaskinene stått for 90 prosent av hogsten med stort sett stabile driftskostnader.

Powered by Labrador CMS