Rekordmye tømmer ble tatt ut av norske skoger i fjor.
Rekordmye tømmer ble tatt ut av norske skoger i fjor.

Eventyrlig avvirkning i 2021

Norske skogeiere leverte 11,6 millioner kubikkmeter tømmer til industrien i fjor.

Publisert

Det er 3,5 prosent mer enn det forrige rekordåret 2019.

Bruttoverdien av det solgte tømmeret kom opp i 5,4 milliarder kroner, skriver Landbruksdirektoratet.

Økt etterspørsel ga økt pris

Gjennomsnittlig tømmerpris var 469 kroner pr kubikkmeter, en økning på 26 prosent fra 2020.

Det var den stigende etterspørselen etter sagtømmer gjennom året som drev markedet til nye høyder. Prisen på massevirke holdt seg imidlertid stabil i 2021.

Treforedling

Også en kraftig økning av etterspørselen etter sagtømmer ellers i verden er prisdrivende. I tillegg har etterspørselen etter massevirket tatt seg opp, og det er full fart i treforedlingsindustrien både i Sverige og Norge.

Fylkene Innlandet, Oslo, Viken, Vestfold og Telemark sto for til sammen 76 prosent av den totale hogsten i 2021.

Powered by Labrador CMS