Hvert femte grantre har råteskader.
Hvert femte grantre har råteskader.

Råte stjeler 15 prosent av lasset

Hvert femte norske grantre er angrepet av råte. Det betyr et økonomisk tap på 15 prosent av det totale uttaket, eller 100 millioner kroner årlig.

Publisert

For EU ligger det økonomiske tapet av råte på mellom fem og sju milliarder kroner.

Det er Nibio-forskerne Ari Hietala og Helmer Belbo som avslørte dette under et webinar i regi av Woodworks, som gjengir noen av forskningsresultatene på sin hjemmeside.

Spiser av sagtømmeret

De to forskerne har undersøkt råtebefengte trær som er tatt ut med hogstmaskin. Det viser seg at hver femte tre i produksjonsskogbruket er angrepet av råte.

I noen tilfeller kan rotråte gå opptil fire meter på stokken, mens honningsoppen sjelden overstiger én meter. Det vil si at det er rotstokken som angripes og at det er sagtømmerandelen som lider under soppskadene.

Det utgjør 10 prosent av det samla tømmervolumet. Økonomisk gir det et tap på omkring 15 prosent.

Overlever 50 år i stubber

I Finland er stubbebehandling påbudt. De begynte å behandle alle stubber med sprøyting fra hogstaggregatet allerede på 1990-tallet. Også svenskene praktiserer dette i stor grad.

Ulempen er at resultatene av sprøytinga først viser seg om noen tiår, så effekten er ennå ikke synlig. Men finnene har stor tro på behandlinga.

I Norge er derimot ikke stubbebehandling påbudt og brukes heller ikke særlig ofte, forteller de to forskerne. De mener det ville hatt stor effekt siden råte kan leve i stubber i opptil 50 år og i røttene i 20 til 30 år.

Powered by Labrador CMS