Sverige henger langt bak Norge og Finland når det gjelder offentliggjøring av tømmerpriser og -volum. Foto: colourbox.com
Sverige henger langt bak Norge og Finland når det gjelder offentliggjøring av tømmerpriser og -volum. Foto: colourbox.com

Hemmelige tømmerpriser i Sverige

I Norge og Finland er det full åpenhet om tømmeromsetninga. Slik er det ikke i Sverige.

Publisert

Svenskene er vanligvis vant til stor åpenhet og at mye informasjon er lett tilgjengelig. Men på ett område får söta bror stryk av nabolandene Finnland og Norge. Det gjelder offentliggjøring av tømmerprisene og avvirket volum, skriver ATL og viser til en undersøkelse som Skogsforum Media nylig har gjennomført.

Grunnen til at svenskene ligger så langt tilbake på dette området, er at Skogsstyrelsen ikke har lykkes med å sette tilstrekkelige krav, konkluderer Skogsforum. Fram til slutten av1990-tallet var det også mulig å få en oversikt over avvirket kvantum i Sverige, sjøl om tallene bare ble offentliggjort hver fjerde måned.

Stor feilmargin på små tall

I Sverige må man nøye seg med opplysninger om den totale åresavvirkningen, men med 20 måneders etterslep. Dessuten får du bare opplysninger om tømmerprisene for ni prosent av avvirket volum. Ifølge Skogsstyrelsen, som er ansvarlig for denne statistikken, er det til og med feil heftet ved disse tallene.

Opp mot dette blir Norge og Finland framholdt som gode eksempler. Her blir både volum og pris oppgitt for hver måned med noen få ukers etterslep. For Finland gjelder statistikken kun for virke fra privat skog, noe som tilsvarer to tredeler av tømmeret. I både Finland og Norge får du oppgitt gjennomsnittlige tømmerpriser, for ulike treslag og for hver region, samt det totale avvirkningsvolumet.

Ingenting å tape på åpenhet

- Det er påfallende at en så stor og viktig næring som skogbruket og skogsindustrien ikke kan framvise transparente markedsdata nesten 20 år inn i det nye tusenåret. At både Norge og Finland kan klare det, viser at det er fullt mulig, men at viljen ikke er tilstede i Sverige, skriver Skogsforum i en pressemelding.

Skogsforum vil ikke spekulere i hvorfor skognæringa i Sverige har sabotert tilgangen på aktuell markedsinformasjon. Men klarer likevel ikke å dy seg: Kanskje tror oppkjøperne av virke at en statistikk over pris og volum, vil drive tømmerprisene i været? Skogsforum på sin side tror at den svenske skognæringa har alt å vinne ved å presentere et så bra kunnskapsgrunnlag som mulig om tømmermarkedet.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS