For en neve jord

LEDER: «Hvis kommunen har bestemt seg for å anlegge en gang- og sykkelveg over jordet ditt, vil du få høyere erstatning om du dyrker grønnsaker der enn om du dyrker gras.»

Publisert

Hva er prisen for en neve jord? Hva er prisen for et dekar? Hva er prisen for tidligere tiders svette og framtidige tiders mat?

Det er dagens bruk av jorda som bestemmer hvor mye du vil få i erstatning om du må avstå jord til offentlige formål (les mer om dette i Bondejuss i Bedre Gardsdrift nr. 4/2020). Hvis kommunen har bestemt seg for å anlegge en gang- og sykkelveg over jordet ditt, vil du få høyere erstatning om du dyrker grønnsaker der enn om du dyrker gras. Det hjelper ikke om jorda kanskje egner seg til grønnsaksdyrking, det er hva du dyrker i dag som vil avgjøre.

Men det er meningsløst at jord av lik kvalitet verdsettes ulikt etter forskjellig drift. Det er jordas potensiale som må gjelde, ikke hva en bruker i dag velger å benytte den til.

Skal det offentlig bygge ned matjord, må erstatningene reflektere hvilken verdi jorda har som framtidig ressurs, ikke bare ut fra dagens bruk.

Hele landbruket bygger på at jorda er noe vi forvalter for framtidige generasjoner. Vi viser respekt for tidligere generasjoners slit når vi holder jorda i hevd, respekt for våre forfedre som ryddet land, ikke med traktor og maskiner, men med handkraft, hest og spett. Men det er for generasjonene som kommer etter oss at vi fortsetter å ta vare på jorda, for våre barn og barnebarn som skal leve av maten denne jorda kan bringe.

Om du på grunn av tidspress i dag velger å dyrke gras til ammekua på et areal egnet for grønnsaksdyrking, gjør ikke det jorda mindre verdt enn om du dyrket gulrot og salat på samme lappen. Dekningsbidraget ditt blir kanskje mindre, men jorda blir ikke mindre verdt.

Skal det offentlig bygge ned matjord, må erstatningene reflektere hvilken verdi jorda har som framtidig ressurs, ikke bare ut fra dagens bruk. Jord har alltid verdi, selv når den ligger brakk her og nå.

Powered by Labrador CMS