Smartere løsninger i gardsdrifta og presisjonslandbruk fører med seg stadig flere valg for bonden.

Etternølerne faller akterut

LEDER: For både gardbrukere og rådgivere vil det bli stadig viktigere å holde seg oppdatert, enten det er gjennom konferanser, messer eller fagblad som dette.

Publisert

Det var en gang i den ikke alt for fjerne fortid at noen av de største valgene du kunne ta, var om du skulle kjøpe John Deere eller Massey Ferguson; om du skulle velge rød eller blå robot; om du skulle fortsette konvensjonelt eller gå økologisk.

Den generasjonen av bønder som nå er på vei inn i landbruket, får helt andre, og mange flere, valg å ta.

Arenaer for læring

Omtrent på samme tid som Bedre Gardsdrift nr. 1/2023 når leserne våre, vil en gjeng framoverlente bønder samles på Gardermoen for det NLR har kalt Teknikkmøtet.

Navnet virker tilforlatelig, men programmet avslører en endret virkelighet for bonden.

Her handler det om presisjonsforskning og robotisering, om NIR-sensor i møkk og droner over jorder.

Og når Agrisjå går av stabelen i august, vil det være med Smartere landbruk som hovedtema for messa.

Robotenes tidsalder

Når nye produkter kommer på markedet, deler forbrukerne seg inn i tre distinkte grupper: tidlige brukere som kaster seg på nye trender, den tidlige og den sene majoriteten som tar i bruk ny teknologi når de ser den fungerer for andre, og etternølerne som drar bena etter seg.

Vi har allerede de første tidlige brukerne av robotikk her til lands, og i presisjonsjordbruket har utviklingen for lengst inntatt den tidlige majoriteten.

Men forskjellen fra bare en halv generasjon tilbake er at mulighetene, og dermed valgene du må ta, øker i rivende fart. Investeringer vil ikke lenger handle primært om nyeste traktorer eller utvidelse av fjøset, men om integrering av ny teknologi i et system som fungerer til ditt bestemte bruk.

Hvordan kan du utnytte de dataene du allerede samler inn på bruket, og hvordan kan du hente inn data på nye områder slik at du får optimalisert drifta? Vil du ha nytte av å investere i en drone som kan stadfeste gunstigste høstetidspunkt, eller vil nye sensorer på traktor, redskap eller utplassert i åkeren gjøre bedre nytte?

Framtida er nå

Vi står fortsatt helt i startgropen for mye av utviklingen som vil komme, enten det er alternative energikilder, utnyttelse av stordata eller bruk av droner og autonome enheter.

Og innovasjonen stopper ikke, muligheter vi ennå ikke har forestilt oss, venter lenger framme.

For både gardbrukere og rådgivere vil det bli stadig viktigere å holde seg oppdatert, enten det er gjennom konferanser, messer eller fagblad som dette. Etternølerne vil falle akterut.

Det er de gardbrukerne som klarer å se hvordan samspillet mellom ny teknologi og tradisjonell agronomi og husdyrhold kan utnyttes best mulig, som vil klare å presse marginene og hente mest ut av drifta.

Og framtida, den er her allerede nå.

Powered by Labrador CMS