Droner får stadig nye mulige bruksområder.
Droner får stadig nye mulige bruksområder.

Hver gard sin drone?

LEDER: «Å bli dronepilot er ganske enkelt. Kanskje for enkelt.»

Publisert

Lederartikkelen er hentet fra Bedre Gardsdrift 2/2017.

Dronene invaderer Norge, og lavere priser kombinert med bedre kameraer, elektronikk og støttesystemer gjør at svermen blir stadig større.

Ikke minst i jordbruket er det mange som svermer for dette nye hjelpemiddelet. Egentlig er det bare fantasien som setter grenser for bruken, men vi kan jo nevne noen aktuelle bruksområder.

Sauesanking og leting etter skadde eller bortkomne dyr blir mye enklere. Spesielt er dette nyttig dersom du må arbeide i vanskelig terreng. Som planteprodusent får du et overblikk som er mye bedre enn når du sitter i traktoren eller labber rundt langs åkerkanten. Du kan også inspisere tak og takrenner på driftsbygningene uten å risikere liv og lemmer på en vaklevoren stige. Du kan sjekke gjerder i løpet av noen få minutter eller inspisere skog- og beiteområder. På toppen av det hele har du et produkt som gir deg flotte landskapsbilder også til privat bruk.

Å bli dronepilot er ganske enkelt. Kanskje for enkelt.

I alle fall så lenge vi snakker om lette RO1- droner med vekt inntil 2,5 kg. Du må sende en deklarering til Luftfartstilsynet og bekrefte at du kjenner det grunnleggende regelverket. Det vil si at hastigheten ikke skal overstige 60 knop, og du må ikke fly høyere enn 120 meter over bakken. Bruk skal skje i dagslys, dronen skal være innen synsrekkevidde, det må være minst fem km avstand til flyplass, og du må ikke fly dronen over folkemengder.

Det er svært viktig at alle brukere overholder disse retningslinjene og opprettholder både sunn og anstendig bruk. Ikke minst er det viktig å ta hensyn til dyrelivet i norsk skog og utmark. En drone som kan fly i 100 km/h med follow-me funksjon, kan sprenge et vettskremt dyr til døde. Dronene bråker og de kan forstyrre fugler og pattedyrs biotoper. Det kan også bli et utrivelig inngrep i folks privatliv dersom du ikke viser omtanke.

Konklusjonen er enkel. Droner er blitt et nytt og viktig hjelpemiddel for mange bønder. Bruk dette flotte verktøyet fornuftig. Det vil være trist dersom det blir droneforbud på grunn av uvettig bruk.

Powered by Labrador CMS