Landbrukets Datasky (LDS) vant innovasjonspris under konferansen Mat og Landbruk 2017.
Landbrukets Datasky (LDS) vant innovasjonspris under konferansen Mat og Landbruk 2017.

Egen datasky for landbruket

Landbrukets Datasky (LDS) er en nettjeneste som skal samle og gjøre all relevant data tilgjengelige for bonden, slik at riktige avgjørelser tas og effektiv drift sikres.

Publisert

Utgangspunktet for tjenesten, som vil drives som et abonnementsbasert samvirke, er at nasjonale og internasjonale teknologi-, utstyrsleverandører og handelsaktører tar stadig større eierskap til data og verdikjeder, skriver NMBU på sine nettsider. Kunsten blir derfor å ta tilbake eierskapet til stadig større mengder med komplekse data, såkalt «Big Data», tolke og systematisere dem, slik at de blir tilgjengelige og nyttige for bonden.

Brainstorming i to stive døgn

Foreløpig finnes denne landbruksskya bare på papiret. Dette nye og innovative systemet for hvordan landbruksdata best kan utnyttes i framtida, ble nemlig kåret til ett av de to mest lovende konseptene på Landbrukets innovasjonscamp denne uka. Campen var utformet som en 48 timers workshop der ulike mennesker med forskjellig fagbakgrunn kom sammen for å finne nye løsninger under Norsk Landbrukssamvirkes konferanse Mat og Landbruk 2017. Vinnerkonseptene vil få oppfølging fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Karoline Bakke Wethal, stipendiat ved NMBUs Fakultet for Biovitenskap, og Gunnar Dalen, veterinær og næringsstipendiat i TINE og NMBUs Fakultet for Veterinærmedisin, var med i gruppen som vant kr. 400.000,- for konseptet.

Et nytt datasamvirke på trappene?

-Den største trusselen for den norske bondens framtidige innovasjon er at bonden mister eierskap og kontroll på egne data, og at det genereres store datamengder uten at bonden klarer å bruke disse til noe nyttig, sier de to prisvinnerne.

-Framtidig kunnskap i landbruket ligger i store datamengder fra ulike sensorer og registreringer. Disse datamengdene må norske bønder få tak i og få brukt. Det vil de gjøre gjennom et nytt datasamvirke; Landbrukets datasky (LDS), heter det videre.

Kopler fortid og nåtid

-Det unike med vår tjeneste er eierskapet og måten vi kobler historisk og sanntidsinformasjon fra ulike leverandører og analysen av disse store datamengdene. Det gjør at vi kan varsle bonden om kommende utfordringer tidsnok til å forebygge disse uten produksjonstap og lidelse, sier Wethal og Dalen, som begge er tilknyttet forskningsprosjektet «New approaches for management and breeding of dairy cows in automatic milking systems – The AMS-project». Utover Wethal og Dalen bestod gruppen bak ideen om LDS av Atle Jensen, Gründer, Geofysiker og forsker hos Kapabl, Dr Tale Karlsson-Drangsholt, Avlsforsker hos Norsvin, Dr Bjarne Holm, Utviklingssjef hos Felleskjøpet Agri.

Powered by Labrador CMS