Både traktor og tresker fra Claas var oppstilt utenfor avdelingen på Lena. Foto: Håkon Bjerke.

Danish Agro kjøper Lena Maskin

1. september overtar Danish Agro Lena Maskin. Lenas forhandlere vil bli en ryggrad i det nye nettverket for Claas i Norge.

Publisert

Oppkjøpet skjer formelt gjennom Danish Agros norske datterselskap Norwegian Agro Machinery AS, og overtakelsen finner sted 1. september. En måned senere overtar Danish Agro salget av Claas i Norge.

Bygger forhandlernettverk for Claas

Oppkjøpet er et ledd i Danish Agros oppbygging av ny distribusjon av Claas i det norske markedet. I april inngikk Danish Agro en avtale med Claas om den fremtidige distribusjonen av Claas-maskiner i Skandinavia. Målet er å sikre et best mulig forretningsmessig og geografisk dekkende forhandlernettverk. Dette skjer enten via eksisterende private Claasforhandlere, eller gjennom overtagelse av forhandlere av andre merker.

Lena Maskin har i dag hovedkontor på Dokka, og avdelinger i Røn, Våler, Lena og på Rudshøgda. I tillegg kommer datterselskapet Trøndelag Traktor. Sistnevnte er også forhandler for HCP i Trøndelag.

Lena Maskin tilbake til Claas

For noen år siden var Lena Maskin landets største Claas-forhandler, men det var før Claas traktorer kom på banen. Den gangen var det snakk om høstemaskiner, det vil si slåmaskiner, rundballepresser og skurtreskere. 

Etter at avtalen om Claas ble avsluttet den gangen, har Lena Maskin bygd opp en omfattende egen redskapsportefølje med merker som Elho, Fella og Ferraboli, samt egen import av traktorer fra McCormick og JCB.

– Milelæl for Danish Agro

Konsernsjef i Danish Agro, Christian Junker, er tilfreds med avtalen:

- Avtalen med Lena Maskin er en milepæl i vårt arbeid med å etablere en ny struktur for Claas i Norge, og vi er meget godt fornøyd med handelen. Vi er glade for at Lena Maskin har sett potensialet i å bli en del av Claas-strukturen i Norge, og vi ser gode muligheter til å utvikle selskapet videre, sier han.

Styreleder i Lena Maskin As, Bjørn Haugen, ser avtalen som en unik mulighet til å sikre selskapet langt inn i fremtiden:

- Familieselskapet ble etablert av Borger Storihle i 1963 på Lena i Østre Toten, og de nåværende eierne ser meget positivt på framtidsutsiktene til selskapet. Med Claas som varemerke vil vi få sikret en positiv utvikling i et marked hvor landbruket blir mer og mer spesialisert. Med Danish Agro i ryggen gir det styrke til å sikre seg en ledende posisjon i det norske markedet, sier han.

Blir et underbruk av dansk samvirke

Lena Maskin

Lena Maskin ble etablert i 1963 av Borger Storihle. Selskapet har fram til nå vært i familiens eie, i dag representert av tredje generasjon. Selskapet ble som navnet tilsier etablert på Lena, og fikk etter hvert avdelinger på Dokka, Røn, Rudshøgda og Våler.

Selskapet endret seg fra å være en ren forhandler til å også drive import og engrosvirksomhet på slutten av 80-tallet.

Omsetningen er nå omlag 230 millioner kroner pr. år.

Danish Agro-gruppen

Samvirkeforetaket Danish Agro består av 80 agroindustrielle selskaper i inn- og utland. Konsernet driver med salg av fôrblandinger, råvare- og vitaminfôrblandinger, gjødsel, plantevern, såvarer og energi samt kjøp av avlinger fra landbruket. Konsernet forhandler en rekke sterke merkevarer innen maskiner til landbruket samt driver en omfattende kjede av hobby- og fritidsforretninger. Danish Agro-konsernet har ca. 4500 ansatte og vil i 2016 oppnå en omsetning på ca. DKK 35 milliarder. Konsernet er eid av 10 500 danske bønder. 

Claas

Claas er en familievirksomhet som ble grunnlagt i 1913 og er en av verdens ledende produsenter av landbruksmaskiner. Selskapet har hovedkontor i Harsewinkel, Westfalen og er markedsleder i Europa på skurtreskere. Claas er ledende på verdensbasis innen en annen stor produktgruppe, selvkjørende finsnittere. Claas er også ledende innen landbruksteknikk med traktorer, presser og grasmaskiner. Claas-produktportefølje omfatter også det nyeste innen informasjonsteknologi til landbruket. Claas har 11 500 ansatte på verdensbasis og omsatte i regnskapsåret 2015  for 3,8 milliarder euro.

Administrerende direktør i Danish Agro Machinery, Jens Skifter, ser frem til å etablere Claas med sitt sterke varemerke i det norske maskinmarkedet, hvor fokuset vil være på fortsatt vekst.

– Gjennom vår serviceorganisasjon vil vi sikre profesjonell oppfølging og videre utvikling med fokus på Claas hos alle våre forhandlere. Lena Maskin AS er en viktig aktør, og i samarbeid med Claas er det lagt en plan for å sikre en smidig overgang når Norwegian Agro Machinery AS overtar ansvaret for Claas i hele Norge den 1. oktober, slutter han.

Lena fortsetter med service til tidligere merker

Også administrerende direktør i Lena Maskin AS, John Henrik Stadtler, er tilfreds:

- Jeg er veldig tilfreds med at Danish Agro overtar som eier av Lena Maskin As, og at vi nå får Claas inn som merkevare. Vi arbeider i en kapitalintensiv bransje og med et behov og ønske om vekst, har det vært viktig å få en eier med både kompetanse og finansiell styrke til å videreutvikle selskapet. Danish Agro har stor erfaring og kunnskap som kan bidra til å gjøre Lena Maskin til et enda bedre selskap for kundene og våre medarbeidere i årene som kommer, sier administrerende direktør i Lena Maskin As John Henrik Stadtler. Det er viktig i denne sammenheng å presisere for eksisterende kunder, at vi vil fortsette med å supportere andre varemerker med garanti, service og reservedeler selv om vi nå får Claas som hovedmerke, sier Stadtler.

Powered by Labrador CMS