Fendt med Pichon gjødselvogn
Er dette en henger eller et tilhengerredskap?

Landet trenger fagfolk som kan landbruk og trafikk

LEDER: Fra 1. januar 2022 fikk uregistrerte tømmerhengere amnesti etter mange år med usikkerhet. Dessverre har medaljen en bakside.

Amnestiet gjelder ikke bare for tømmerhengere, men også andre tilhengere. Dermed har fortolkning av klassifiseringen som skiller tilhengere fra tilhengerredskap brått blitt et tema.

For er avlesservogna eller gjødselvogna en tilhenger eller et redskap? Bruksområde, forholdet mellom tillatt totalvekt og egenvekt samt hvorvidt utstyret behandler materialer spiller inn når definisjonen skal settes. Det virker greit nok, men gråsonene dukker fort opp. Med andre ord brygger det opp til en ny runde med styr rundt registrering av hengere. Denne gangen er det ikke bare tømmerhengere, men også andre hengerredskaper, som kommer i søkelyset.

Uklar nytteverdi av registrering

De siste månedene har riktig nok den første registrerbare Gigant strøvogna kommet på markedet, og Samson har nylig meldt at de har fått typegodkjenning i alle EU-land (se nyeste utgave av Bedre Gardsdrift som straks kommer i posten).

 Det er bra, det gjør det enklere for kundene som kan komme til å trenge registrerte vogner, for vi har sett hvor vanskelig det kan være å få etterregistrert hengere. Det kreves en hel rekke med dokumentasjon for å få en henger registrert, dokumentasjon som per dags dato ikke finnes hos alle produsenter.

Vi stiller samtidig spørsmål ved gevinsten av å registrere slikt utstyr. Hengerredskaper er hverken tryggere eller gjør noen bedre jobb fordi det sitter skilter på. Og strengt tatt vil det alltid være ei plate med serienummer som kan leses av dersom du blir stoppet i kontroll. Her er byråkratiet i ferd med å ta overhånd.

Usikkerhet og byråkrati

Vi mener dagens situasjon er et resultat av at det ikke finnes fagfolk som kan landbruk og trafikk. Bedre Gardsdrift har jobbet med problematikken i en årrekke, og det som går igjen, er at det ikke sitter noen med landbruksmaskiner og trafikk som sitt hovedfagfelt som kan svare på spørsmål. Det gjelder for så vidt både for faglagene så vel som Statens vegvesen.

Landbruket blir bare en ettertanke i spørsmålet om trafikk, enten det gjelder bygging av nye veier eller utforming av nye regler. De vanskelige spørsmålene blir ikke tatt skikkelig tak i, og dermed får vi gang på gang situasjoner som vi har i dag, med stor usikkerhet og unødvendig byråkrati.

Powered by Labrador CMS