I dette nummeret av Bedre Gardsdrift kan du lese om tømmerhengeren som bare er lov å kjøres uten tømmer.

Rydd opp i hengerkaoset

Registrering av tømmerhengere er blitt heftig diskutert i flere tiår, men fortsatt er reglene ganske uklare.

Publisert

Denne lederartikkelen er hentet fra Bedre Gardsdrift nr. 7/2019.
Bli abonnent du også

Noen får kjøre uten registrering, andre får knapt krysse veien. Som oftest er det den lokale trafikkstasjonen og ikke utstyret som bestemmer om du kjører lovlig.

Blir du stoppet en mørk høstkveld, er det heller ikke lett å forklare hvorfor du kjører uregistrert tømmerhenger. For ikke å snakke om hva som skjer dersom du blir innblandet i et uhell der flere forsikringsselskap er innblandet. Da er det ikke sikkert at det er nok å vise kopi av skrivet som Nordfjordeid Trafikkstasjon sendte til skogbrukslederen i Eid kommune for fem år siden. Der ble det åpnet for å kjøre med uregistrert tømmerhenger innenfor 32 km-grensen (nå 50 km).

I dette nummeret forteller vi om en bruker som har fått lov til å kjøre hvor han vil så lenge skogshengeren er tom. Eieren har lenge forsøkt å registrere, men det er i praksis helt umulig. Importøren avviser at registrering er nødvendig og mener Norge må følge samme praksis som resten av Europa. Firmaet finner det også urimelig at tømmerhengere med kran skal forholde seg til et annet regelverk enn for eksempel ei gjødselsvogn. Firmaet kunne vel handtert denne konkrete saken litt smidigere, men har egentlig ikke gjort noe galt, og vi er enige i at landbruket ikke er tjent med et særnorsk regelverk.

Praktiseringen kan faktisk innebære et yrkesforbud for mange brukere. Nye og oppgraderte veier skjærer gjennom store jordbruksareal. Hovedveiene blir stengt for traktor, og omkjøring på sideveiene blir stadig mer kronglete. Her er det ikke noe spørsmål om hvem som kom først av veien eller jordbruket. Dagens politikere er mest opptatt av om veien skal bygges med eller uten bompenger.

I Norge finnes det uendelige mengder av landbruksutstyr der Vegvesenet kan få en eller annen fiks idé om registreringsplikt. Dessverre er registrering bare mulig i teorien. Nye krav om dokumentasjon av sveisekvalitet, stålkvalitet, bremsebevis og hjulutrustning betyr at tida da du kunne få skilter på en gammel høyvogn, er forbi.

En tømmerhenger koster fort en kvart million eller mer. Da blir de økonomiske konsekvensene store om du ikke kan bruke utstyret. Her må både samferdselsminister og landbruksminister på banen slik at det ikke blir flere år med rot og misforståelser.

Som kjøper er du heller ikke uten ansvar. Sørg for å få hengeren ferdig registrert. Synes du at nyttelasten med registrert henger blir for liten, får du heller overbelaste på egen eiendom og kjøre lettere og flere ganger om du må ut på veien. Maskinforhandlere har på sin
side både informasjonsplikt og et ansvar for å selge utstyr som tilfredsstiller sære norske forskrifter.

Og sist, men ikke minst, må vegmyndighetene få på plass et regelverk som er likt for alle og ikke skaper yrkesforbud for en hel næring.

Se hva du kan lese om i Bedre Gardsdrift 7/2019 her

Bedre gardsdrift kommer ut ti ganger i året, og er Norges eneste frittstående landbruksfagblad. Vi fokuserer på teknikk, økonomi og vedlikehold, og har reportasjer fra hele landet. Årlig har vi minst 30 sider traktortester og 25 sider gardsanalyser.

Vil du bli bedre kjent med bladet?

Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Bedre Gardsdrift kommer ut ti ganger i året, og er Norges eneste frittstående landbruksfagblad. Vi fokuserer på teknikk, økonomi og vedlikehold, og har reportasjer fra hele landet. Årlig har vi minst 30 sider traktortester og 25 sider gardsanalyser.

Vil du bli bedre kjent med bladet?

Last ned bladet elektronisk

Eller bestill abonnement

Her får du et innblikk i hva vi skriver om

Powered by Labrador CMS