Uten mulighet for å ta sidevei, uten mulighet for å kjøre til side. Foto: Jogeir Agjeld
Uten mulighet for å ta sidevei, uten mulighet for å kjøre til side. Foto: Jogeir Agjeld
Den håndtegna stipla linja viser den manglende veistubben som ville gitt bøndene ved Fryasletta mulighet til å unngå E6.
Den håndtegna stipla linja viser den manglende veistubben som ville gitt bøndene ved Fryasletta mulighet til å unngå E6.

Bønder i skvis

Først bygger Statens vegvesen veier som ikke er egnet for forbikjøringer eller omkjøringer. Så ber de bøndene om å la være å kjøre på veiene i det hele tatt.

Publisert

«Hvis bøndene er redde, må de vurdere om det er nødvendig å kjøre, mener Statens vegvesen.»

Det er nesten så du ikke tror det før du ser det, men uttalelsen har altså stått å lese i flere aviser den siste tiden.

Tvinger bøndene ut på E6

I våres, i BG 04/17, skrev vi om hvordan bøndene i Gudbrandsdalen er tvunget til å velge E6 når de skal fra den ene enden av Fryasletta til den andre. De gjør det ikke for å irritere andre trafikanter. De gjør det fordi den planlagte veistubben som ville knyttet sammen eksisterende sideveier til ny lokalvei parallelt med E6, ikke ble gjennomført (se kart).

Etter å ha brukt 6,5 milliarder kroner på E6, ble altså ikke disse 700 meterne prioritert. Dermed finnes det ikke alternativer for bøndene enn å begi seg ut på den 3 kilometer lange turen langs E6.

Dette er bare ett av flere grelle eksempler der samfunnet bruker store summer på veiutbygging uten å legge til rette for landbrukstrafikken.

Gi plass til landbruket

Hvis politikere og storsamfunn vil ha at bøndene skal drive større arealer, må de også legge til rette for at bonden kan gjøre nettopp dette. Vi bor i fjord- og fjellandet Norge, ikke på de store slettene lenger sør i Europa. Større arealer tvinger fram mer transport av landbruksmaskiner, så enkelt er det.

Det betyr at vi må akseptere flere traktorer og flere landbruksmaskiner på veiene, og at vi må legge til rette for dette. Vi trenger flere avkjøringslommer for å hindre kødannelse og farlige forbikjøringer, og vi trenger at det bygges sideveier som lar landbrukstrafikken komme fram uten å måtte gå inn på tungt trafikkerte stamveier.

Ikke skyld på bonden

Vi må også snakke om retorikken til representanten for Statens vegvesen. Når bønder roper varsku om farlige situasjoner på grunn av kødannelse, og Vegvesenet svarer med å be bøndene la være å kjøre, begynner det å minne om det vi på godt norsk kaller «victim blaming».

I neste nummer av Bedre Gardsdrift, som straks er ute, kan du lese om en sveitsisk undersøkelse som har sett på risikomomenter i forbindelse med trafikkulykker der landbruksmaskiner er involvert. Den viser at én av fem ulykker skyldes uaktsom kjøring blant medtrafikanter.

I stedet for å snakke om at bonden ikke skal bevege seg på veien, må vi begynne å snakke om alle andre som beveger seg på veien. Vi trenger å jobbe med holdningene til bilistene. Dette er også et av tiltakene som blir løftet fram i den sveitsiske undersøkelsen: «Trafikkampanjer rettet mot bilister slik at de blir flinkere til å forholde seg til landbruksmaskiner langs offentlig vei.»

Powered by Labrador CMS