Prisen for massevirke har gått ned.
Prisen for massevirke har gått ned.

Fall i tømmerprisene

Tømmerprisene gikk ned med 13,6 prosent i første kvartal.

I gjennomsnitt fikk skogeierne 389 kroner per kubikkmeter, noe som er 61 kroner mindre enn i første kvartal 2019, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). Trøsten får være at første kvartal i fjor kunne notere seg for de høyeste tømmerprisene noensinne.

Nedgang over hele linja

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran og furu gikk ned med henholdsvis 13 og 11 prosent i første kvartal. Skogeierne fikk i snitt 303 kroner per kubikkmeter for grantømmer til massevirke og 296 kroner for furutømmer til massevirke.

Prisen på sagtømmer for gran og furu gikk ned med henholdsvis 14 og 8 prosent, noe som tilsvarer en pris på 463 kroner per kubikkmeter for gran og 456 kroner for furu, opplyser SSB.

Stabil hogst

Foreløpige tall viser at det ble avvirket 2,9 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i første kvartal, en nedgang på bare to prosent sammenliknet med tilsvarende kvartal i fjor. Bruttoverdien for tømmer solgt til industrien utgjorde 1,1 milliarder kroner. Det er en nedgang på 15 prosent som følge av de lavere tømmerprisene.

Liten nedgang i eksporten

Det ble eksportert 936 000 kubikkmeter tømmer i første kvartal. Det vil si at 32 prosent av avvirkningen ble eksportert dette kvartalet. Det er en nedgang på 18 000 kubikkmeter i forhold til samme periode i fjor. Massevirke utgjorde 63 prosent av eksporten.

Powered by Labrador CMS