Barkbillefellene har ikke framtida for seg, skal vi tro en ny, svensk studie. Her barkbille-feller i Trøndelag.
Barkbillefellene har ikke framtida for seg, skal vi tro en ny, svensk studie. Her barkbille-feller i Trøndelag.

Barkbille-feller til ingen nytte?

Barkbillefeller har ingen tydelig effekt på angrep av granbark-biller, viser en rapport fra svenske Skogforsk.

Publisert

Det er ATL som gjengir rapporten som konkluderer med at feromon-fellene ikke utgjør noen forskjell. Feller kan være bra for overvåkning og hindre spredning, men for å minske skadene på stående skog er det fortsatt mest effektivt å søke opp og avvirke angrepne trær, heter det videre.

Legger felle-forskningen død

Forsøket fra 2020 som ligger bak rapporten er det første, store vitenskapelig forsøket med feller i Sverige. Fellene ble utplassert på 30 ulike steder i skogen i Småland, gjerne i nærheten av stressa trær som man antok billene ville angripe. Resultatet viser at skadene i gjennomsnitt er noe lavere i bestand der fellene var utplassert sammenliknet med områder hvor det bare var plassert kontrollstolper. Men forskjellen var ikke statistisk signifikant. Forsøket gir med andre ord ikke belegg for å hevde at barkbille-feller kan beskytte bestand mot barkbille-skader.

Konklusjonen er den samme som et mindre svensk forsøk fra 2019 kom fram til. Med disse klare svarene er det derfor ingen planer om å fortsette forskningen på feller i Sverige.

Får det glatte lag av produsent

Gunnar Johannsesen, mannen bak Nove-fella, gir ikke mye for studien. Han mener bestemt at annen forskning viser at fellene har effekt i en samordnet bekjempning med mange tusen feller i et helt landskap, som i Värmland på 1980-tallet.

– Du behøver ikke være rakettforsker for å forstå at en død bille ikke kan angripe ei gran. Og er det ikke bra å ta så mange som mulig før de rekker å formere seg, spør han Johannesen til slutt?

Powered by Labrador CMS