Nå kan du selv sjekke om det er fare for barkbilleangrep

Nibio har utviklet et varsel som lar deg vite om det er fare for utbrudd av skadegjøreren stor granbarkbille.

De siste åra har barkebiller ført til store skader på skog en rekke steder i utlandet, og det er bekymring for at vi også vil få et større utbrudd her til lands.

For noen år siden skrev vi om tilstanden i Slovakia, der granbarkbillen drepte mer enn 15 millioner kubikkmeter gran. Det er tre ganger så mye som gikk med i det store barkbilleutbruddet i Norge på 1970-tallet.

I Sverige har de til og med tatt i bruk hund i jakten på barkbiller.

Oppdateres gjennom sommeren

Beredskapen mot barkbiller blir derfor styrket, og som et ledd i dette arbeidet har Nibio utviklet et verktøy for risikovurdering.

Varselet blir oppdatert fire ganger gjennom sommersesongen. Hensikten er å gjøre det mulig å iverksette tiltak for å begrense skadeomfang og berge verdier. Det skriver Landbruksdirektoratet.

Tre soner

For å finne ut om det er risiko for barkebilleangrep i din skog, kan du sjekke ut dette via Skogportalen.

Varselet er delt inn i tre geografiske soner. Sone 1 dekker Sør-Norge og sørligeste deler av Østlandet. Sone 2 dekker Østlandet og oppover til Trøndelag, mens sone 3 er fra Trøndelag og opp til Saltfjellet i Nordland. Resten av landet, dvs Nord-Norge og kysten fra og med Møre og Romsdal og sørover, er ikke dekket.

Powered by Labrador CMS