Kart over fangstfeller med svært høye verdier av granbarkbille i 2024.
Dette er områdene hvor de første tømmingene av fangsfellene viser høye verdier av granbarkbille.

Fare for store angrep av granbarkbille i år

En varm og tørr mai har gitt gunstige forhold for granbarkbillen under fluktperioden. Det er dårlig nytt for skogeiere.

I 2023 var det svært høye fangstverdier av granbarkbille. Dette kombinert med været i mai gir høy risiko for utbrudd i deler av Sør- og Østlandet. Det melder Landbruksdirektoratet.

Det er særlig de kommunene som ble rammet av storm og vindfelte trær vinteren 2021/2022 som er utsatt. Her har fangstverdiene fra de to første tømmingene av  barkbillefellene gitt svært høye verdier.

Nå minner direktoratet om at tømmer må fraktes raskt ut av skogen etter det er hogd. De anbefaler også at du som skogeier sjekker barkbilleovervåkingen i Skogportalen hos Nibio for å se om egen skog er ekstra utsatt.

Powered by Labrador CMS