Det blir færre bønder og større bruk.

Halve bruket er leiejord

En norsk gjennomsnittsgard har et areal på 252 dekar. Av dette er 46 prosent leiejord.

Publisert

Nibio presenterer vitale tall om norsk landbruk for 2019 og trekker samtidig linjene bakover i tid i sin årlige utgivelse Utsyn. Dette er spennende lesning. Vi nevner i fleng:

  • I 1999 var gjennomsnittsbruket på 147 dekar. 20 år etter er tallet 252 dekar.
  • I 1989 var det 99 400 bruk i Norge. I 2019 var det krympet til 38 900.
  • I 2019 mjølka norske kyr i snitt 7000 liter i året. Det er 2500 liter mer enn for 40 år siden.
  • I 1979 var det 39 000 mjølkebønder her i landet. I 2019 er det 7 500 igjen.
  • I dag spiser hver nordmann 20 kilo kyllingkjøtt i året. I 1989 var tallet fem kilo.
  • I 1989 spiste vi 80 kilo poteter hver i året. I 2019 var det nede i 53 kilo.
  • Visste du at industri knyttet til landbruket sysselsetter 49 200 personer?
  • 43,6 millioner skogplanter ble satt ut i 2019.

    Les hele artikkelen hos Nibio med illustrerende grafikk
Powered by Labrador CMS