Flere har fått opp øynene for at kastrerte ungokser på utmarksbeite er en stor mulighet. Foto: colourbox.com
Flere har fått opp øynene for at kastrerte ungokser på utmarksbeite er en stor mulighet. Foto: colourbox.com

Slipp kastratene på beite!

Kastrerte ungokser som slippes på beite er en lite brukt ressurs som kan få bukt med underskuddet av storfekjøtt i Norge.

Publisert

De siste åra har det vært en nedgang i kjøttproduksjonen på storfe i Norge og en tilsvarende underdekning i markedet. I år regner Nortura med at det må importeres 81 300 tonn storfekjøtt fra utlandet for å dekke etterspørselen.

Forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil gjerne gjøre noe med dette misforholdet og kommer med tips for hvordan nye brukere kan oppnå god kjøttproduksjon ved bruk av storfe i våre tre nordligste fylker. Det er fullt mulig for kjøttprodusenter ellers i landet også å nyttiggjøre seg tipsene.

Kastratene får en beitesesong til

Ett av rådene fra forskerne på NIBIO Tjøtta er å kastrere oksene, slik at de kan gå ute med flokken og nyttiggjøre seg de mange beiteressursene som finnes i landsdelen. Etter første beitesesongen må både ungoksene fra både mjølkekyr og ammekyr stå inne på fjøset om sommeren. Disse er nemlig unntatt kravet om sommerbeite.

– Produksjonsformen med kastrater på beite er lite utprøvd i Norge og den vil kreve store beitearealer, men mulighetene er der, sier Inger Hansen, én av NIBIO-forskerne.

Ressursen finnes der allerede

Forskerne har spurt tolv nordnorske mjølke- kjøttprodusenter om hva som er viktigst for god drift. Svaret de får er egnede beitearealer som ligger nærme garden. I dag utnyttes kun 3,5 prosent av Norges landareal til landbruk, mens man kunne brukt omtrent to tredjedeler.

.– Av dette landbruksarealet er rundt halvparten hovedsakelig egna til dyrking av gras. Særlig gjelder dette i arktiske strøk hvor klimaet gjør at vekstvilkårene for korn og en del andre matvekster er for tøffe. Skal vi utnytte disse arealene til matproduksjon, må graset først gå gjennom en dyremage, sier Hansen.

Storfe ikke så utsatt for rovdyr

– Beitebasert husdyrproduksjon er derfor spesielt egnet i Nord-Norge, og en fin måte å få utnyttet potensialet vi har i utmarka. Om vi blir bedre på å utnytte utmarksbeitet kan man oppnå en økonomisk god driftsform, samtidig som at du får god dyrevelferd og bidrar til å pleie kulturlandskapet. I områder med store problemer med tap av sau til rovdyr, kan storfe også være et godt alternativ som beitedyr i utmarka. Men dette er store dyr som kan by på andre problemstillinger ovenfor turfolk og grunneiere, sier Hansen avslutningsvis.

(Kilde: NIBIO)

Norsk kjøttproduksjon

I dag utgjør melkekua (NRF) rundt 75 prosent av den norske kjøttproduksjonen fra storfe. Resten kommer fra raser avlet til kjøttproduksjon.

Powered by Labrador CMS