Ubekvem ku
Ubekvem ku

Kyr skyr regn

Kyr på beite trekker inn i fjøset sjøl ved lett regn, viser et pilotprosjekt i to robotbesetninger med lausdrift på Helgeland i fjor.

Publisert

Mjølkekyr søker innendørs ved den minste antydning til regn. Foto: colourbox.com

-Vi ville undersøke hvor ofte og hvor lenge kyr bruker tilgjengelig utearealer ved ulike værforhold, og hvordan denne tilgangen på beite påvirker dyrevelferden og mjølkeproduksjonen, forteller forsker og prosjektleder ved Bioforsk Nord Tjøtta, Lise Aanensen.

Foretrekker overskyet vært

Prosjektet avslørte at de ideelle værforholdene var overskyet og 10-15 oC. Da trivdes dyrene bedre enn ved regn eller ved sol og sommervarme

Fôrtilgang lokker

Nå viste forsøket at kyrne var tydelig motiverte for å beite og oppholde seg ute. Det som imidlertid avgjorde hvor lenge dyrene var ute var foruten været, tilgang på fôr og utforminga av utearealene.

«Glemmer» å gå til roboten

Et annet overraskende funn var at mjølkeytelsen og antall mjølkinger sank betydelig ved tilgang til beitearealer. Det kan synes som om kyrne ble så motiverte av å være på grønne grasganger, at de ga blaffen i kraftfôret de får i mjølkeroboten, antyder Grete M. Jørgensen, atferdsforsker på Tjøtta.

-Løsninga kan være rotasjonsbeiting eller fri tilgang på beite hele døgnet, slik at du stimulerer til en mer naturlig rytme rundt beiteatferden, antyder Jørgensen.

Luftegård positivt for lavt rangerte

Der kyr hadde tilgang til luftegård, var det derimot ingen nedgang i mjølkemengden, men en klar økning i antall robotbesøk.

-Økt antall besøk i roboten skyldes trolig at luftegården ga dyrene mer tumleplass, slik at de lavt rangerte dyrene fikk økt tilgang på kraftfôr og mjølkerobot, forklarer Jørgensen.

Flere døråpninger

En annen problemstilling er at dominante kyr ofte blir stående å blokkere døråpningen. De setter dermed en effektiv stopper for andre som vil inn eller ut. Forskerne mener derfor det kan lønne seg å ha flere åpninger til uteområdet, gjerne satt i system i fjøs med styrt kutrafikk.

Powered by Labrador CMS