40 prosent av all omdisponert dyrka jord gikk til boligformål i 2019. Bynært landbruk er mest utsatt. Foto: Colourbox
40 prosent av all omdisponert dyrka jord gikk til boligformål i 2019. Bynært landbruk er mest utsatt. Foto: Colourbox

Omdisponering av dyrkbar jord er halvert

I fjor ble 4 500 dekar dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk. Det er akkurat 4 500 dekar mindre enn hva som forsvant av dyrkbar jord i 2018.

Publisert

Når det gjelder omdisponering av dyrka jord, ligger det på samme nivå som i 2018,

3 600 dekar, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nybygg sluker mest landbruksjord

Av den omdisponerte dyrka jorda gikk 39 prosent til boligbebyggelse. 27 prosent ble regulert til trafikkformål og 20 prosent til næringsbebyggelse, tjenesteyting og annen bebyggelse og anlegg.

Av den dyrkbare jorda ble 29 prosent regulert til fritidsbebyggelse. 23 prosent gikk til forskjellige former for næringsvirksomhet og 21 prosent til samferdselsformål.

Trondheim og Sandnes «verstingene»

Ser vi på tiårsperioden 2010 til 2019, ble det omdisponert totalt 55 000 dekar dyrka jord i Norge. I denne perioden forsvant det mest dyrka jord i fylkene Trøndelag og Rogaland med henholdsvis 9 900 dekar og 8 300 dekar.

I nevnte to fylker var det kommunene Sandnes og Trondheim som omdisponert mest dyrka jord med 2 000 dekar hver. Deretter fulgte Melhus i Trøndelag med 1 600 dekar og Ringsaker i Hedmark med 1 300 dekar.

Oppsving i nydyrkinga

I 2019 ble det godkjent 1 100 søknader om nydyrking i 254 kommuner. I alt 28 100 dekar ble godkjent for nydyrking i 2019, 3 300 dekar mer enn i 2018, viser tallene fra SSB videre.

Trøndelag topper lista for nydyrking med i alt 6 400 dekar, mens det i Hedmark ble godkjent 5 200 dekar. På plassene etter fulgte Møre og Romsdal og Rogaland med henholdsvis 3 100 og 2 500 dekar.

Ringsaker er nydyrkingskommunen

I det siste tiåret er 225 000 dekar godkjent for nydyrking. Trøndelag topper igjen lista med 38 700 dekar tett fulgt av Hedmark med 35 900 dekar. Rogaland og Oppland står oppført med knappe 21 000 dekar med nydyrking i den samme perioden.

Ringsaker i Hedmark er kommunen som kan vise til mest nydyrking i perioden; 7 100 dekar. Deretter følger Steinkjer i Trøndelag med 4 700 dekar. Hå i Rogaland og Tynset i Hedmark fikk begge godkjent 3 800 dekar til nydyrking i perioden 2010-19.

Powered by Labrador CMS