Nydyrkinga i 2018 økte mer enn omdisponering av landbruksjord, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
Nydyrkinga i 2018 økte mer enn omdisponering av landbruksjord, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Men nydyrkinga var ikke død!

I 2018 ble det godkjent 24 900 dekar for nydyrking. Det er 2 200 dekar mer enn året før, melder Statistisk sentralbyrå.

Publisert

Kommunene behandlet i alt i underkant av tusen søknader om nydyrking i fjor, hvorav 2,5 prosent av dem ble avslått.

Nydyrking

Trøndelag og Hedmark topper nydyrkingslista. I Hedmark ble 155 søknader behandlet og 5 500 dekar godkjent for nydyrking. I Trøndelag var det 203 søknader og 5 300 dekar slapp gjennom nåløyet.

I oppland ble 2 400 dekar godkjent for nydyrking, mens Rogaland og Troms hadde 2 000 dekar hver.

Omdisponering

I 2018 ble det vedtatt omdisponert 3 600 dekar dyrka jord og 9 000 dekar dyrkbar jord til andre formål enn landbruk. Dette er en nedgang på 500 dekar for den dyrka jorda, mens det for den dyrkbare jorda er en økning på 4 300 dekar fra året før. Økningen for den dyrkbare jorda skyldes i stor grad at det er omdisponert et større areal dyrkbar jord til forsvarsformål i Akershus og Oslo.

33 prosent av den omdisponerte dyrka jorda gikk med til bygging av boliger, 20 prosent ble regulert til trafikkområde og 24 prosent til ulike former for næringsvirksomhet.

Av den dyrkbare jorda ble 55 prosent regulert til forsvarsformål, 17 prosent til næringsvirksomhet, 10 prosent til trafikkformål og seks prosent til boligformål, skriver Statistisk sentralbyrå.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS