I våronna skjer ting fort, noen ganger litt for fort.

Våronna er høysesong for person­skader

Mange av personskadene i landbruket kunne enkelt vært unngått.

Publisert

Hvert år får Gjensidige inn mellom 40 og 50 saker om personskader der traktor er involvert. Nå har de gått gjennom samtlige av disse skadene de siste fem årene og funnet noen fellesnevnere.

Venter «våronnskader» snart

De ser klare sammenhenger mellom våronn og innhøsting og antall skader. Det skjer skader hele året, men de kommer tettere i onnene.

Inn- og utstigning av traktor har vært en gjenganger når Gjensidige har gjennomgått de innmeldte personskadene. Her er det snakk om fall og fasthekting som skaper problemer. Vi har vel alle hatt det litt for travelt ut av traktordøra og kommet litt raskere ned stigtrinnene enn det som var planlagt?

Manglende setebelte

Joda, vi må nevne setebeltet også i denne saken. For de som ikke har oppdaget det begynner setebeltet å bli en gjenganger når det skrives om ulykker i landbruket. Nå er det faktisk påbudt også under arbeid på jordet, ikke bare langs vegen.

- En god del av personskadene oppstår i forbindelse med utforkjøringer og velt i terrenget eller på jordet. Her ser vi tydelig at det kan være helt avgjørende for utfallet om setebeltet har vært brukt, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Havner under traktoren

En annen gjenganger som gjerne får et mer tragisk utfall, er folk som blir overkjørt av egen traktor.

- Dessverre får vi årlig inn flere meldinger om alvorlige personskader og dødsulykker der fører har blitt overkjørt av egen traktor. En stanser traktoren, glemmer å sikre den, hopper ut og blir overkjørt av traktor eller redskap festet til traktoren, sier Pål Rune og fortsetter:

- Det er kanskje lettere sagt enn gjort, men å ta seg litt bedre tid, samt ha en større sikkerhetsmargin, kunne ha forhindret mange av traktorskadene vi får meldt inn.

Powered by Labrador CMS