Arbeidstilsynet innfører krav om beltebruk i traktor.
Arbeidstilsynet innfører krav om beltebruk i traktor.

Fra 1. juli må du bruke belte i traktoren

Arbeidstilsynet innfører generelt krav om å bruke setebelte i traktorer fra og med 1. juli 2020, altså i morgen.

Publisert

Jordbruksnæringen er en av næringene i Norge med flest dødsulykker i forhold til antall sysselsatte. I en pressemelding skriver Arbeidstilsynet at ca. halvparten av alle dødsulykkene i landbruket er traktorulykker, som velt, påkjøring eller steiling. Kravet om å bruke belte kan ha stor betydning for sikkerheten.

– Vi er svært fornøyde med å ha fått inn påbudet om bruk av setebeltet i traktor i regelverket. Dette er et enkelt og konkret tiltak som vil bidra til å redde liv, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Noen unntak

Kravet gjelder for alle traktorer som blir brukt i forbindelse med næringsvirksomhet, inkludert eldre traktorer. Det er imidlertid noen unntak. Det gjelder blant annet ved kjøring på islagt vann eller der du må inn og ut av traktoren hele tiden. Arbeidstilsynet skriver i pressemeldinga at de vil samarbeide med Norges Bondelag om å lage en veiledningstekst om de nye reglene og unntakene. De nye reglene om bruk av setebelte finner du i forskrift om utførelse av arbeid, § 19-4, sjette ledd.

– Mange alvorlige ulykker og dødsulykker kunne vært unngått ved bruk av setebelte. En typisk ulykke skjer ved at fører blir kastet ut av traktorhytta og får traktoren over seg. Med setebelte ville de blitt mørbanket, men sannsynligvis reddet livet. Her trengs det en holdningsendring, sier Vollheim.

Powered by Labrador CMS