Halle Arnes i HMS Norsk landbruksrådgivning oppfordrer bønder til å ta seg nok fri til at de rekker å hente seg inn mellom slagene.
Halle Arnes i HMS Norsk landbruksrådgivning oppfordrer bønder til å ta seg nok fri til at de rekker å hente seg inn mellom slagene.

Rundt 240 bønder blir varig skadet hvert år

Det kommer fram i en HMS-kartlegging med mer enn 9000 deltakere som ble gjennomført i fjor.

HMS-kartleggingen er utført på vegne av hele næringa i et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Mat og Norsk Landbruksrådgiving.

– Rundt 240 bønder opplever hvert år en ulykke som gir varige fysiske lidelser. I tillegg kommer et høyt, men ukjent, antall bønder med slitasjeskader på grunn av høy arbeidsbelastning over tid, sier Brit Logstein, leder for Nasjonalt kompetansesenter for landbrukshelse og forsker ved Ruralis.

Tryggere uten utdanning

Et påfallende funn fra undersøkelsen er at de uten landbruksfaglig utdanning har færre ulykker sammenlignet med de som har landbruksfaglig utdanning.

– Jeg tolker det dit hen at sunt bondevett og praktisk erfaring til hverdagslige oppgaver og problemer er sannsynlig svært viktig for sikker drift, sier Bjørn A. Hvaleby, fagsjef i Kvalitetssystem i landbruket – KSL.

Utsatte grupper

I rapporten fra undersøkelsen kommer det fram at enkelte grupper blant gardbrukerne er mer utsatt for ulykker enn andre. Dette gjelder bønder med mer enn 500 dekar i drift; bønder med storfe; og kvinner.

- Det er viktig å tenke på risiko og ikke ta unødvendige sjanser. Bedre å bruke ett minutt av livet på å tenke deg om enn å bruke opp resten av livet på ett minutt, sier Halle Arnes, fagkoordinator HMS i NLR.

Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St.Olavs Hospital, og forskningsstiftelsen Ruralis har analysert resultatene, og rapport er skrevet i samarbeid mellom alle fire organisasjoner.

Powered by Labrador CMS