Traktor med rive parkert foran seks andre river ute på et jorde
Vi har testet sju ulike river i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving (NLR).

Stor test:
Hvilken rive er best?

Se hvordan det gikk med de andre da Bedre Gardsdrift og Norsk Landbruksrådigiving testet sju river i førsteslåtten i sommer.

Publisert

Hvem lager den beste grasriva? Og er forskjellene egentlig så store? Bedre Gardsdrift har i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving (NLR) gått grundig til verks for å gi deg svaret.

I flotte salgsbrosjyrer framstår de fleste rivene som helt unike. Det er ikke enkelt å gjøre seg opp en fornuftig mening før du skal handle. Som uavhengig fagblad er det Bedre Gardsdrifts oppgave å bistå deg slik at du får tatt en riktig beslutning. Derfor bestemte vi oss for å dra i gang en skikkelig test av grasriver under norske forhold.

Noen rammer

I felleskap med NLR diskuterte vi oss fram til hva vi ønsket å teste. Vi definerte arbeidsbredden til 7,0–8,0 meter. Vi satte også fire kriterier som alle rivene måtte oppfylle:

  • hydraulisk breddejustering mellom rotorene
  • tvangsstyring på bakakselen
  • minst fire bærehjul i rotoren
  • elektrisk eller hydraulisk justering av arbeidshøyde.

    Dette siste punktet er en funksjon som ikke er mye solgt foreløpig, men vi var nysgjerrig på om det kan føre til at riva blir mer nøyaktig justert mens den er i drift.

Ni inviterte, sju deltakere

Totalt fikk ni forskjellige importører invitasjon. Ganske raskt fikk vi melding fra flere om at de ikke klarte å tilfredsstille alle kravene. Det var spesielt stubbhøydekontrollen som var vanskelig. Etter litt diskusjon i gruppa kom vi fram til at det var riktig å lempe på dette punktet, men bare for de merkene som ikke klarer å levere stubbhøydekontroll. Vi kom fram til at det ville være fornuftig å sammenligne river med og uten stubbhøydekontroll for å få greie på om det har noen hensikt. Etter dette fikk vi med sju av ni inviterte firma.

De to som ikke klarte å stille var Kongskilde og McHale. Riva fra Kongskilde har hverken hydraulisk breddejustering eller stubbhøgdekontroll. Den har også bare tre hjul i hver rotor. McHale er helt ferske på rivefronten. De tilfredsstilte alle kravene våre, men på grunn av leveringsproblemer klarte de ikke å stille tidsnok.

Levert med feil

Alle importørene ble oppfordret til å ta en gjennomgang av rivene, enten digitalt, eller ved oppstart. Av sju leverandører var det kun Krone som valgte å ta en gjennomgang før start. Det skulle etter hvert vise seg at flere kunne ha tjent på å bidra litt i innledningsfasen.

To av sju river ble nemlig levert med feil. Den ene hadde for korte stag for justering av bredden, den andre kom med feilmonterte boggihjul. Feil kan selvsagt skje, men når to av sju leveres med feil til en test hvor de skal måles opp mot konkurrenter, tar vi oss å lure på hvordan det står til med levering ut til kunder.

Litt forskjeller

Det var vanskelig å finne river som var nøyaktig like fra alle produsentene. Derfor endte vi opp med litt ulik arbeidsbredde på de forskjellige merkene. Pöttinger, Claas og Krone er blant de breieste, mens Kuhn kom med minstemann. De kan skaffe ei rive som er hakket større, men klarte ikke å levere den tidsnok. Massey Ferguson havnet i en egen klasse med litt mindre utstyr. Vi valgte å la den bli med for å få greie på om den likevel klarte å henge med de andre. Vi har ikke målt kapasitet i antall dekar per time. Derfor har ikke forskjellen i arbeidsbredde mye å si for testresultatet.

Vi valgte vestfronten

For å få testa rivene skikkelig er det viktig å ha tilgang på store avlinger. Testen ble lagt til Hustadvika kommune i Møre og Romsdal. Kystklimaet med mye nedbør gir store grasavlinger, men det kan også skape utfordringer ved innhøsting.

Under testen har vi hatt totalt 1500 dekar gras til rådighet. Jordene er for det meste flate, men vi har også kjørt noen få skifter med bratt og kupert terreng. Noe av jorda var våt og bæresvak myrjord.

Rivetesten ble gjennomført i løpet av førsteslåtten 2021. Noe av graset ble høsta rundt 10. juni, resten ei god uke senere på grunn av en regnperiode. Det ga oss mulighet til å teste rivene i forskjellige grasmengder og på forskjellig utviklingsstadium. Forskjellen i ytelse og presisjon skulle vise seg å bli større enn vi antok før start.

Powered by Labrador CMS