lantmann-katalog08
lantmann-katalog08

Lantmännen Maskin mot avvikling

Dramatisk endring: Claas-agenturet sies opp og Valtra overflyttes til Eik. I løpet av neste år står Lantmännen Maskin uten virksomhet. Bakgrunnen er endringer i Lantmännens hjemland Sverige. 

Publisert

Det som var vår styrke, ble også vår bane, sier sjef for Lantmännen Maskin i Norge, Christian Rafn Schmidt. Lantmännen i Sverige har store finansielle muskler, noe også norgesavdelingen har nytt godt av. For å styrke virksomheten i Sverige satses det der for fullt på Agcos produkter. I det spillet er Claas valgt bort.

Brikke i spillet

En annen brikke i spillet er Norge. Agco ser seg her mest tjent med å bruke sin egen kanal, Eikmaskin, og la alle sine tre merker (Massey Ferguson, Fendt og Valtra) gå den vegen. Hos alle store forhandlere og importører er traktoren bokstavelig talt lokomotivet. Uten traktorer i porteføljen, og med Claas ute av systemet, er det ikke noe igjen å drive butikk på for Lantmännen maskin i Norge.

– Dagens nyhet er en konsekvens av strategiske valg foretatt for Lantmännen Maskins hjemmemarked, fastslår Christian Rafn Schmidt.

Slutt innen 30. september?

Dagens avtale med Claas løper til 30. september 2016. Etter det vil den ikke fornyes. Flyttingen av Valtra fra Lantmännen til Eikmaskin er ikke datofestet, men vil mest trolig også være unnagjort innen da.

– Fra dette tidspunktet vil det mest trolig ikke være igjen noen virksomhet i Lantmännen Maskin Norge, fastslår Schmidt.

Dramatiske endringer

Lantmännen-sjefen forstår godt når vi løfter fram ordet "dramatisk".

– Ikke minst for medarbeiderne i systemet vårt er dette en dramatisk beskjed, og reaksjonene er preget av overraskelse. Alle innser at agenturer skifter, men at en hel importør påvirkes i så stor grad hadde ingen ventet.

Reservedeler og kundestøtte er sikret

I tida framover tyder mye på at Eikmaskin og Lantmännen Maskin vil samarbeide tett, blant annet for å sikre at Lantmännens kunder vil være sikret deleforsyning, service og tilgang på kunnskap. Det er naturlig at Eikmaskin tar et særlig ansvar her. Lantmännen-forhandlerne forholder seg i dag til reservedels-systemet som konsernet har i Malmø. Dette vil naturlig nok bestå, og være rede til å sende ut alt av deler til solgte maskiner som før, enten via dagens Lantmännen-forhandlere eller de av Eiksentrene som får nye oppgaver.

Valtra-folket fortsetter

Alle ansatte knyttet til Valtra overføres til Eikmaskin, slik reglene påbyr når det er snakk om virksomhetsoverdragelse. Øvrige ansatte ved hovedkontoret blir ikke overført. Schmidt forteller at en av hans viktigste oppgaver framover blir å følge opp hva som skjer med disse.

Akershus Traktor blir Eik-franchise

Akershus Traktor er- og vil forbli eid av Lantmännen Maskin. Mens Akershus Traktor i dag er en forhandlerkjede eid av leverandøren sin, vil posisjonen nå endres til å være en franchise-taker i Eik-kjeden, med Eikmaskin som hovedleverandør av varer.

Forhandlerstrukturen til vurdering

Eikmaskin og Lantmännen Maskin har sett på de eksisterende nettverkene av forhandlere, med tanke på en framtidig optimal struktur på Eik-kjeden. Det som er sikkert er at det blir endringer, men hvem-hva-hvor er fremdeles temmelig åpent. Noen av Lantmännens forhandlere ut over Akershus Traktor vil bli invitert til å bli franchisetakere hos Eik, mens andre ikke får dette tilbudet. Forhandlerne vil imidlertid stå fritt til å velge samarbeidspartnere fra det tidspunktet avtalen med Lantmännen Maskin utløper.

"

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS