Illustrasjon av Modulfjøset. Tegning: Felleskjøpet Agri
Illustrasjon av Modulfjøset. Tegning: Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet vil bygge modulfjøs

Fjøset tar utgangspunkt i en grunnmodell som kan utvides etterhvert.

Publisert

I mange år har aktører i husdyrbransjen spurt seg hvorfor vi ser ut til å skulle finne opp fjøset på nytt hver gang det skal bygges nytt. Burde det ikke finnes et standardfjøs å gå etter?

I 2017 skrev vi f.eks. om Narvebygget, som ble lansert som et universalbygg. Året før stilte vi spørsmålet på lederplass om det ikke var på tide å tenke på et standardfjøs også for ku og småfå slik vi ser på fugl og gris.

Nå kaster Felleskjøpet seg på, og vil lansere modulfjøs for små- og mellomstore garder. De har brukt erfaringene de har opparbeidet seg etter mange år med planlegging og prosjektering av landbruksbygg til å utvikle det de kaller Modulfjøset.

– Modulfjøset er planlagt slik at det med letthet kan utvides og bygges på etter behov, sier Karl Arne Leivestad, avdelingsleder bygg i Felleskjøpet Agri.

4500 båsfjøs møter løsdriftskrav

Du må starte enkelt og ta tida til hjelp.

Lars Erik Ruud

Med løsdriftskravet som kommer i 2034, står over fire tusen mjølkebønder over valget om å bygge nytt, bygge om eller legge ned. Nibio har tidligere i år anslått at det utgjør et samlet investeringsbehov på mellom 18 og 23 milliarder kroner.

– Hovedutfordringen for de med små og mellomstore besetninger er at det rett og slett er færre båsplasser å fordele kostnadene på. For å komme i mål med en lønnsom utbygging må du derfor starte enkelt og ta tida til hjelp, sier Lars Erik Ruud.

Start nøkternt

Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet Blæstad og prosjektleder for Innlandsfjøset, et prosjekt som skal finne lønnsomme fjøsløsninger for de som skal bygge mindre løsdriftfjøs enn 30 båsplasser. Han mener at en løsning kan være å bygge en ny avdeling til mjølkekua og heller bruke gamlefjøset til ungdyr og sinkyr.

– Både plass og innendørsmekanisering koster penger, og det er derfor nødvendig å være nøktern ut fra start, sier Ruud, som mener løsningen fra Felleskjøpet kan være interessant.

Fjøs med utvidningsmuligheter

Konseptet tar utgangspunkt i en grunnmodell som du seinere kan utvide både i bredde og lengde. I tillegg skal du kunne øke mekaniseringsgraden etter hvert som behovet melder seg eller likviditeten gir rom for videre utbygging.

– Grunnmodellen har et husdyrrom på 400 m² som gir plass til 25 liggebåser til mjølkeku, kalvingsbinger og spedkalv. Biromsavdelingen er på 44 m², og overbygget er satt opp i tradisjonelt bindingsverk med takstoler. Dette gir et husdyrrom uten innvendige bæringer, sier Leivestad.

Felleskjøpet leverer overbygg og innredning. Noen steder bygger de fjøsene selv, andre steder blir det utført av samarbeidspartnere.

Du kan høre mer om konseptet på Agroteknikk, der fjøset vil få sin egen stand.

Powered by Labrador CMS