Kua kommer tilbake til Buskerud gård
Kua kommer tilbake til Buskerud gård

Får fjøs til 38 millioner

Buskerud Fylkesting vedtok i går at Buskerud videregående skole skal få nytt melkefjøs. Dermed kommer kua tilbake til skolen etter 15 år i eksil.

Publisert

Skolen hadde melkeproduksjon fram til 2003, da garden med kvote, fjøs og innmark ble forpaktet bort. På grunn av dette har ikke skolen lenger egnede husdyrrom for melk- og kjøttfeproduksjon.

Påvirker bøndene rundt

I dag er det Fossum Samdrift DA som leier skolens melkekvote på 267 000 liter. De har leid kvoten siden 2008.

– Vi har hatt en åpen dialog hele veien med samdrifta om muligheten for dette. Leieavtalen utløper nå i 2018, og det er ikke laget ny fem- eller tiårs avtale om kvoteleie, sier fungerende rektor, Bjørn-Erik Buøen.

Også de som har forpaktet jord vil bli berørt av endringene ettersom skolen nå vil ha behov for mer grasareal til fôrproduksjon.

– Jeg tror at alle de berørte er innforståtte med at dette kommer og hvorfor vi ønsker å gjøre dette, selv om alle kanskje ikke er enige i det, av ulike grunner, sier Buøen.

Fjøs og besetning til 38 millioner kroner

Forut for behandlingen i Fylkestinget ble det satt opp en foreløpig kalkyle. Her er det nye skolefjøset budsjettert til 38 millioner kroner. Fjøset skal romme både saueavdeling og melkeproduksjon.

Selve fjøsbygget på 1150 kvadratmeter er beregnet til 16 millioner kroner. Da er ikke grunnarbeider, tilkobling til vann og avløp eller i-mek og inventar tatt med. En 175 kvadratmeter stor tørrsone er beregnet til nesten 6 millioner kroner.

Til i-mek er det budsjettert med 4,6 millioner kroner. På ønskelisten som ble levert inn til Fylkestinget ligger blant annet melkerobot, skraperobot, elektrisk minilaster, og utstyr for gjødselhandtering. Innkjøp av dyr er beregnet til en million kroner. Det skal dekke 37 melkekyr og 75 sauer.

Fullverdig utdanningstilbud

Skolen har nå fått avsatt to millioner i midler til neste år. Dette skal gå til den forberedende fasen. Deretter er det satt av midler de to neste årene til bygging av fjøset.

– Målsetningen vår er å få dette opp så fort som mulig. Det var det å få tilbake kuene som manglet for at vi skulle bli en fullverdig naturbruksskole, sier Buøen.

Buskerud gård

  • Buskerud landbrukseiendom består i dag av om lag 700 daa skog og utmarksbeite og omtrent 700 daa innmark.
  • Skog, utmarksbeiter og 200 daa av innmarka driftes av elever, lærer og ansatte ved skolen.
  • Produksjonen består av gras, korn, potet og noe gulrot.

 

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS