Nettofjøset utvendig en snørik dag
Nettofjøset kommer nå som ferdig byggesett som gjør det mulig å legge ned en betydelig egeninnsats i byggeprosessen.

Nettofjøset blir byggesett

BR Industrier øker muligheten til egeninnsats for de som vil bygge nytt uten å øke melkeproduksjonen for mye.

Publisert

Konseptet Nettofjøset ble lansert av BR Industrier under Agroteknikk i 2021. Nettofjøset er utviklet spesielt med tanke på kravet om løsdrift, og for å finne en lønnsom løsning til norske melkeprodusenter. ¨

Det er snakk om et ferdig prosjektert fjøs som leveres i to versjoner, med og uten ungdyr. Fjøset er skalerbart fra om lag 150 tonn melk og opp til en produksjon på drøyt 300 tonn melk i året.

Siste nytt nå er at du får Nettofjøset som ferdig byggesett.

Initiativ fra Innlandet

Ideen har utspring fra Innlandsfjøs-prosjektet. Dette er et prosjekt som ble til på forespørsel fra Innovasjon Norge i Innlandet og Innlandet fylke, etter at de opplevde at mange løsdriftprosjekter ikke gikk rundt økonomisk.

Høgskolen Innlandet og Lars Erik Ruud fikk forespørsel om å utforme et prosjekt som skulle lete spesielt etter lønnsomme løsninger for de som har færre enn tretti kyr.

Ut fra lønnsomhetsberegninger på søknader til Innovasjon Norge, så de at prosjekter som koster mer enn om lag 25-40 kroner per kvoteliter, ofte ikke var tilstrekkelig lønnsomme.

Fra komplett til byggesett

Fram til nå har BRI Landbruksbygg tilbydd Nettofjøset som ferdig bygg. Det viser seg at mange gardbrukere kan tenke seg å bidra i bygginga selv. Med et ferdig byggesett står du fritt til å hyre inn lokal arbeidskraft og bidra med betydelig egeninnsats. Fortsatt får du komplette tegninger samt et definert antall besøk av prosjektleder underveis.

Byggesettet inkluderer blant annet byggesøknad og komplett prosjekteringsgrunnlag. I tillegg til selve byggverket hører det også med Reime innredning, madrasser og drikkekar m.m.

Mekanisering skritt for skritt

Mekaniseringsgraden i fjøset er imidlertid overlatt til bonden selv å velge.

Nettofjøset innvendig, fotografert fra fôrbrettet med kyr som eter.
Innredningen er selvsagt fra BRI-eide Reime. Om du vil ha melkestall eller melkerobot avgjør du selv.

– Mange kan få lønnsomhet i prosjektet ved å etablere planløsningen, men mekanisere den så enkelt som overhodet mulig fra start. Etter hvert som du har betalt ned noe gjeld, kan du løfte mekaniseringen og ta nye trinn. For eksempel ungdyr som et trinn nr. 2, eller å starte med melkestall og ta oppgradering til melkerobot etter hvert, sier Lars Erik Ruud.

Han påpeker at dette er grep som kan få ned kostnadene i et nytt fjøs med flere millioner, men det krever altså at bonden har litt magemål i byggefasen.

– Du får jo ikke det samme eller til samme tid, men du tjener penger og får håndterbar gjeld. Om du ikke setter ei kostnadsgrense på denne måten, får vi den situasjonen mange opplever med for høye kapitalkostnader, sier han.

Kostnader til Nettofjøset

Men det er ikke bare mekanisering som påvirker den endelige kostnaden. Det er flere forhold som avgjør prisen på Nettofjøset. Innovasjon Norge støtter nybygg med 40 prosent pluss 400 000 ekstra for trebygg, slik reglene er i dag. Det er forslag om å øke denne rammen i årets jordbruksoppgjør.

– Den endelige prisen er avhengig av grunnarbeid, lokal betongpris og valg av melkeutstyr. Et fjøs til 25 kyr vil for mange kunder være realiserbart for i underkant av seks millioner kroner. Dette inkluderer grunnarbeid og elektro, sier Vegard Schanche, daglig leder i BRI Landbruksbygg.

Andre alternativer

BRI Landbruksbygg er ikke de eneste som har tenkt tanken om standardfjøs. Med løsdriftskravet som rykker stadig nærmere har flere sett behovet for å få satt opp fjøs enklere og rimeligere, et tema i vi tok opp i en lederartikkel allerede i 2016.

Omtrent samtidig som Nettofjøset ble lansert i 2021, kom Felleskjøpet Agri med sin versjon, Modulfjøset. Og enda tidligere, i 2017, har vi skrevet om Narvebygget. Den saken finner du i det digitale arkivet vårt.

Powered by Labrador CMS