Smittekilden er ikke kjent, men SVA antar den kommer fra villfugler.
Smittekilden er ikke kjent, men SVA antar den kommer fra villfugler.

Fjørfeprodusent må avlive 48 000 høns etter funn av fugleinfluensa

Det er påvist fugleinfluensa hos tamfugl i Sverige. Nå må hele besetningen avlives.

Publisert

Det har vært påvist fugleinflusen på villfugl både i Norge og Sverige den siste tiden. Nå er det oppdaget fugleinfluensa i et oppdrettsanlegg for høns i Skåne, Sverige. 

- Det er rimlig å anta at smitten kommer fra ville fugler, sier Karl Ståhl ved Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Omfattende restriksjoner

Som et resultat av funnet blir nå hele anlegget stengt. Samtlige dyr blir nå avlivet, og hele anlegget må saneres. Dette er gjeldende praksisk også i Norge ved påviste tilfeller av fugleinfluensa.

I tillegg blir det oppretter en restriksjonssone rundt hele anlegget. Det består av en beskyttelsessone på tre kilometer og en overvåkingssone på 10 kilometer. I denne sonen vil det gjelde spesielle restriksjoner for fjørfeanlegg og andre som holder fugler i fangenskap for å hindre videre smittespredning.

10 tips for å unngå smitte

Det svenske Jordbruksverket deler samtidig noen råd om hvordan du kan redusere faren for smitte av fugleinfluensa i egen besetning:

  • Unngå kontakt med ville fugler og minimer risikoen for indirekte kontakt med ville fugler og fjær og avføring fra ville fugler. 
  • Beskytt fôrlager og strø fra ville fugler. 
  • Gi fôr og drikkevann innendørs eller under ly utendørs hvis du holder fjærfeet utendørs. 
  • Inspiser bygninger og utfør nødvendig vedlikehold for å sikre at de er tette og har fungerende vannavløp. 
  • Sørg for at ventilasjonsanordninger er fuglesikre og reparer eventuelle mangler.
  • Sørg for at kun nødvendig personell har tilgang til dyreområdene. 
  • Klipp gress og hold rent rundt bygninger og innhegninger. 
  • Sjekk og bekjemp skadedyr regelmessig. 
  • Bytt klær og sko ved hygienegrensen når du går inn i områder der du holder fugler. 
  • Vask hendene med såpe og vann og bruk hånddesinfeksjon.

Du finner også mer informasjon om fugleinfluensa hos Mattilsynet.

Powered by Labrador CMS