En besetning i Rogaland er smittet av fugleinfluensa.
En besetning i Rogaland er smittet av fugleinfluensa.

Første fugleinfluensa påvist hos norske verpehøns

En besetning med 7500 verpehøns i Klepp i Rogaland har fått påvist fugleinfluensa.

Publisert

Høypatogen fugleinfluensa ble påvist hos ville fugler i Norge for første gang høsten 2020. Besetningen i Klepp er første gang fugleinfluensa har blitt påvist i et kommersielt fjørfehold i Norge.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon for fjørfeproduksjonen i Rogaland, og mulig for resten av landet. Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Innfører portforbud

Smitten ble oppdaget i går, onsdag. Økt dødelighet i besetningen førte til at Mattilsynet ble varslet, og det ble tatt prøver analysert av Veterinærinstituttet. Disse viser nå at det er fugleinfluensa. Alle dyra i det smittede fjørfeholdet er nå avlivet.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Nå må hønsene under tak.</span>
Nå må hønsene under tak.

I pressemeldingen sier Mattilsynet at de nå vil innføre en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning. Det vil blant annet bli innført portforbud i deler av Rogaland. Det vil si at alle typer tamme fjørfe må holdes innendørs eller i en innhegning med tett tak og nettingvegger hvis de er ute. Det vil også bli innført risikosone og observasjonssone rundt besetningen hvor smitten er påvist. I disse sonene kan det bli forbud mot all transport av levende fjørfe og egg ut fra gårder.

– Ytterligere tiltak kan komme i den nærmeste tiden og på kort varsel, sier Godal.

Lav smitterisiok for mennesker

Det er ventet at Mattilsynet vil komme med endelige tiltak snart, kanskje allerede i løpet av fredag. Inntil videre anbefaler Mattilsynet så lite forflytning av fjørfe og egg fra gårder i dette området, som mulig.

Smitten i Rogaland kommer etter at det er blitt påvist fugleinfluensa hos både ville og tamme fugler, blant annet i Sverige, Danmark og England.

Mattilsynet understreker at risikoen for smitte til mennesker blir vurdert som svært lav.

Powered by Labrador CMS