Rødt norsk fe som står i båsfjøs i Innlandet.
Fra januar i år er det krav om at kyr på bås skal gå på beite i 16 uker i året.

Vil ha presisering av beite­kravet for kyr på bås

Landbruks- og matdepartementet ber Mattilsynet om å lage et utkast til endring av forskriften for å presisere de nye kravene. Samtidig foreslår de å kutte mosjonskravet.

Fra nyttår ble det innført nye krav om at kyr på bås skal gå på beite i 16 uker i året og få regelmessig mosjon. Det har vært noen uklarheter rundt hvordan kravene skal praktiseres. Det skriver Landbruks- og mat i en pressemelding.

Da løsdriftskravet for storfe ble utsatt fra 2024 til 2034, ble det kombinert med krav om lengre beitetid og mer adgang til mosjon og fri bevegelse. Beitekravet er satt til 16 uker for produsenter med båsfjøs. 

Hvem kan ha 12 uker, hvem må ha 16 uker

Dette kan imidlertid kortes ned med fire uker dersom de naturgitte forholdene ikke ligger til rette for 16 ukers beite. Dette er det i utgangspunktet  bonden selv som vurderer, og det er denne delen av reglene departementet nå vil skal bli tydeligere.

– Mattilsynet har fått i oppdrag å presisere kravene slik at de blir lettere å forstå og etterleve. Det vil da bli tydeligere hvem som får krav om minst 16 ukers beiting, og hvem som vil få et krav om minst 12 ukers beiting, sier Geir Pollestad, landbruks- og matminister, i pressemeldingen.

Foreslår å oppheve mosjonskravet

Mattilsynet skal utarbeide et utkast til forskrift. Departementet har samtidig bedt Mattilsynet om å lage utkast til endring av mosjonskravet, der dette foreslås opphevet.

Tanken er å legge arealsonene for beitetilskuddet til grunn for hvilke områder som vil få et krav om minst 16 ukers beiting og hvilke som vil få et krav om minst 12 ukers beiting. Dette er soner som er fastsatt med grunnlag i lengden på vekstsesongen, forventet avling, geografiske og klimatiske forhold, og dermed hvor i landet man kan forvente at beiting er mulig. 

Målet er at forskriftsendringen skal på plass til kommende beitesesong.

Powered by Labrador CMS