NRF-kyr
NRF-kyr

Hva lokker kyrne fra beite til robot?

Hint: det er ikke roboten.

Publisert

Med innføring av mosjonskrav fra nyttår, ble beiting og melkerobot et naturlig tema når flere hundre bønder var samlet til Lely Congress 2014 i Trondheim denne helgen.

Den svenske forskeren Eva Spörndly fortalte om forsøk og erfaringer som er gjort i Sverige. Der har de hatt en mosjonslov for storfe helt siden 1988, etter at Astrid Lindgren hadde engasjert seg i dyrevelferden.

Kort avstand er avgjørende

Svenske forskere har gjort forsøk der de har sett på hva avstand til beite, og tilgang til drikkevann og tilskuddsfôring har å si for ytelse og melkefrekvens. Forskerne delte kyrne inn i to grupper, der den ene ikke behøvde å gå lenger enn femti meter til beitet, mens den andre gruppen måtte må 260 meter.

– De som fikk beite nærmest fjøset hadde en høyere avkastning enn de som beitet lenger unna. De med kort vei gikk fram og tilbake mellom beite og fjøs mye mer regelmessig og hadde ikke problem med å gå en og en, mens de som gikk lenger borte, ventet på hverandre og gikk i flokk, sier Eva Spörndly.

Andre forsøk har derimot ikke funnet noen forskjell, men landbruksrådgivere anbefaler likevel at beitet ligger så nært fjøset som mulig.

Fri fôrtilgang (kanskje) mindre viktig

Når det kom til tilskuddsfôring, fikk en gruppe tilskudd av kraftfôr og 3 kg tørrstoff fjøset mens den andre fikk fri tilgang.

– Vi fant ingen forskjell i ytelse, melkeintervall eller tid på beitet mellom gruppene som fikk fri tilgang og de som fikk et begrenset tilskudd, sier Spörndly, men påpeker samtidig at de hadde veldig bra beite det året.

Vann kan ha betydning

Forskerne så også på betydningen av plasseringen av drikkevann. En gruppe fikk vann bare i fjøset mens den andre fikk vann både på beite og i fjøs. I følge Spörndly så de ingen skille i det totale inntaket av vann, i melkeytelse eller i frekvens.

– Men i en kort periode fikk vi litt lavere melkefrekvens med vann på beite. Vi så også at kyrne benyttet muligheten til å drikke på beite og tok inn omtrent halvparten av vanninntaket på beite. Andre forsøk har også vist at kyrne ikke er fullt så villig til å komme hjem om de har vann på beitet.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS