ventilasjonstuber hos kalv
ventilasjonstuber hos kalv

Ventilasjonstuber gir god kalveluft

I Danmark er det gjort forsøk med ventilasjonstuber i taket som blåser frisk luft ned til kalvene gjennom små hull. Dette for å redusere antall smittestoffer i lufta og for å motvirke fuktighet, gass og trekk.

Publisert

De to ventilasjonstubene i taket løper i hele lengderetningen. Foto: Henrik Læssøe Martin, SEGES

God luftkvalitet gjennom hyppig luftskifte er viktig for kalvenes helse. Optimal ventilasjon er uten trekk og med en stabil temperatur, skriver Hilde Asbølmo Kjersem, som er fagrådgiver innen mjølkekvalitet, teknikk og inneklima i Tine. Hun finner det danske forsøket spennende og refererer til det på hjemmesida til Tine rådgiving.

Luft gjennom små hull

Prinsippet med ventilasjonstuber er at det er ei vifte i enden som blåser frisk luft inn der kalvene er oppstalla. Lufta blir fordelt gjennom små hull i tuben, eller røret om du vil. De mange små åpningene gjør at lufta har lav hastighet når den treffer kalvene. På den måten unngås trekk.

Ikke tilfeldig hvor du plasserer hullene

For at prinsippet skal fungere optimalt, er det viktig at ventilasjonstuben er utforma riktig. Kapasiteten på vifta i forhold til tuben er avgjørende. Størrelsen og plasseringa av hullene må også være rett. Dersom hulla er plassert feil, risikerer du å få ulik fordeling av lufta i tuben og feil hastighet på lufta når den treffer kalvene. I verste fall kan det medføre trekk.

Fungerer det også i fjøs med mekanisk ventilasjon?

Forsøkene i Danmark er gjort i fjøs med naturlig ventilasjon. Kjersem synes det er en spennende tanke også å teste ut prinsippet i fjøs med mekanisk ventilasjon.

Powered by Labrador CMS