høne

De stilleste hønene hakker mest

Høner som beveger seg ofte og regelmessig har ikke så lett for å bli voldelige mot sine medsøstre i den økologiske hønsegården. Høner som derimot sitter stille i lange perioder, avløst av hektisk aktivitet, er de verste "hakkerne".

Publisert

Målet er å skille ut "hakkerne" før de begynner å legge egg. Foto: colourbox.com

Dette har britiske forskere funnet ut. Dermed blir det kanskje mulig å hindre hakking før den begynner? En av de største utfordringene for økologisk eggproduksjon med høner i frihet er nettopp at de hakker på hverandre - ofte til blods. Dødeligheten blant frittgående verpehøns er dobbel så høg som hos burhøns, hevder Forbrukerrådet.

Skiller ut ”bøllene” tidlig

Den britiske modellen var med 87 prosents sikkerhet i stand til å forutsi aggressiviteten fra høna var 17-20 uker gammel. Men sjøl om dette er svært tidlig, ønsker forskerne å forbedre modellen ytterligere. Det ideelle ville vært om de aggressive dyra kunne skilles ut før de ankommer garden hvor de skal produsere egg.

Et fast mønster

Metoden de britiske forskerne har brukt for å studere bevegelsesmønsteret til hønene er den samme teknikken som brukes til å overvåke trafikk og store menneskemengder. Bilder, tatt av den samme gruppa høns over lengre tid, ble brukt til å finne bevegelsesmønstre som kunne ha sammenheng med hønevold, skriver nettstedet forskning.no.

Hvorfor hakker høner?

Også diett, rase og luftkvalitet påvirker hakkemønsteret, hevder de britiske forskerne. Hvorfor høner hakker er fortsatt usikkert. Men flere forskere mener at det skyldes at hønene ikke har muligheten til å hakke etter mat slik de gjør i vill tilstand. Derfor er det nærliggende å tro at de i stedet går løs på hverandre.

Powered by Labrador CMS