Mange danske verpehøner lider av brudd i kjølbeinet som følge av at de produserer for store egg.
Mange danske verpehøner lider av brudd i kjølbeinet som følge av at de produserer for store egg.

Store egg gir dårlig dyrevelferd

Høner som legger for store egg i forhold til kroppsstørrelsen risikerer brudd i kjølbeinet, viser dansk undersøkelsen.

Publisert

Kjølbeinet er en forlengelse av brystbeinet, og flere muskler er festa til beinet. Kjølbeinet er aktivt ved flaksing, pusting og egglegging. Det er forskning.no som refererer til en dansk undersøkelse som har avdekket problemet. Forskerne fant brudd i kjølbeinet hos 4100 av de 4800 verpehønene som var med i undersøkelsen, fordelt på 40 ulike besetninger.

Små høner – store egg

De danske forskerne mener at problemet bunner i at eggene hønene legger er for store i forhold til kroppsstørrelsen. Desto større egg og mindre høner, desto større blir problemet. Hønene er avlet fram til å være små, samtidig som de skal legge så store egg som mulig. Forskerne hevder videre at det vil ta generasjoner før kjølbeinet til hønene greier å tilpasse seg den store belastningen som egglegginga er.

Utsett egglegginga

For å få bukt med problemet foreslår de danske forskerne at det ville være en fordel å utsette egglegginga et par uker til hønene blir sterkere. Desto tidligere egglegginga starter, desto større blir svekkelsen av kjølbeinet.

For dem som frykter at dette vil føre til økonomisk tap, beroliger forskerne med at høna ved utsatt egglegging sannsynligvis vil vare lenger.

Bevisst avl

Det er ikke tvil om at kjølbeinsbrudd er et alvorlig dyrevelferdsproblem. Hønsene lider både ved bruddet og etterpå, slår de danske forskerne fast. De anbefaler også et annet botemiddel mot problemet: genetisk seleksjon. Det vil si at du avler på dyra som har de mest robuste kjølbeina.

Også gyldighet for Norge

Forskning.no har intervjuet spesialveterinær Käthe Elise Kittelsen hos Animalia. Hun finner den danske undersøkelsen meget interessant.

– I og med at Norge har de samme rasene og driftsformene som danskene, kan den danske undersøkelsen også ha gyldighet for norsk eggproduksjon, sier hun.

Kittelsen sjøl er for tida i gang med forskningsprosjektet «Velferdshøna», som blant flere ting skal sjekke ut hvor utbredt kjølbeinsbrudd er i norske verpehønsbesetninger.

Powered by Labrador CMS