Kan ammekyr ta over for sauen i rovdyrutsatte områder og dermed også få bukt med underproduksjonen av storfekjøtt i Norge? Foto:colourbox.com

Bytte sau mot ammeku?

Kan storfe være et alternativ til sau på rovdyrutsatte utmarksbeiter?

Publisert

Det er driftsøkonom Ole Kristian Stornes i Nibio som lufter tanken om alternativ bruk av beiteressursene i rovdyrutsatte områder.

Overproduksjon av sauekjøtt

En ting er at strofe er større dyr som ikke er så utsatte for rovdyrangrep, men Stornes trekker også inn økonomien i saueholdet. Han framholder at økonomien i næringa er blitt bedre de siste fem-seks åra, men at det svinger. 

Mange saubønder har investert i større besetninger og nye driftsbygninger som følg av både politisk oppfordring og bedre tilrettelegging for saueholdet. Men samtidig opplever vi overproduksjon av sauekjøtt, som sist år og sannsynligvis også i inneværende år. Det betyr at prisene på sauekjøtt faller.

Underproduksjon av storfekjøtt

I følge Stornes er det ikke bare de usikre markedsutsiktene som skremmer sauebøndene. Tap av dyr og frykt for nye rovdyrangrep er en del av bildet og de menneskelige påkjenningene er også en del av omkostningene ved å drive med sau.

Det er opp mot disse utsiktene Stornes trekker fram underproduksjonen av storfekjøtt. Årlig må vi importere 20 prosent av det samla forbruket av storfekjøtt her til lands. I følge driftsøkonomen er det mange som tar til orde for at norske bønder må gripe sjansen nå før utlendingene kommer og fyller tomrommet.

Kan kjøttfeproduksjon løse to oppgaver samtidig, spør Stornes retorisk og fortsetter: Hvordan ville økonomien blir for en sauebonde om denne begynte med kjøttfe, altså ammeku?

Du kan sjøl lese svaret Stornes gir på NIBIOs hjemmeside

Powered by Labrador CMS