Er sauebønder ukuelige optimister som nekter å se røde tall i kvitauget? Foto: colourbox.com
Er sauebønder ukuelige optimister som nekter å se røde tall i kvitauget? Foto: colourbox.com

Er sauebønder blåøyde idealister?

Er det å drive med sau en livsstil hvor lønnsomheten er av underordnet betydning?

Publisert

Ola Flaten er sauebonde og forsker ved NIBIO. Han har foretatt en studie av regnskapstallene for 59 sauebruk.

Et godt fagmiljø avgjørende

Flaten har lenge spurt seg sjøl hvorfor noen sauebønder velger å slutte, mens andre fortsetter. For å få et godt svar på dette har Flaten altså undersøkt regnskapsdata fra 59 norske sauebruk i driftsgranskingene og supplert med en spørreundersøkelse blant de samme sauebøndene om deres framtidsplaner.

Svaret var entydig: Tre firedeler ville fortsette, mens en firedel regnet med å fase ut sauen innen ti år. De som oppfatta det lokale fagmiljøet som godt, var mest tilbøyelige til å fortsette. I følge studien påvirket ikke lønnsomheten i saueholdet framtidsplanene.

5 øre kiloet for sauekjøttet

Samtidig leser vi på nettsida til NRK i dag at prisene på lammekjøtt faller grunnet fortsatt overproduksjon. Småfekjøttet hoper seg opp på fryselagrene, norsk kjøtt selges til dumpingpriser i utlandet og sauekjøtt betales med fem øre kiloet. En bonde fikk nylig utbetalt kr. 2,19 kroner for en voksen sau på 43,7 kilo!

Start diskusjon!

Med dette bakteppet er det betimelig å spørre: Hva skjer nå? En ting er at vi som forbrukere må forsyne oss mer av lammekjøttet fra hyllene i butikkene. Men hva med de bøndene som har satset stort og bygd nye fjøs som et svar på underskuddet av lammekjøtt for bare noen år siden? Er svaret omskolering? Hva gjør landbruksmyndighetene? Spørsmålene er mange. Del gjerne meningene dine på debattforumet!

Les mer om studien til Flaten hos Nibio

Les NRK-artikkelen om 5 øre for kjøttet

Sau i Norge

Fra 1989 til 2015 ble antall sauebruk i Norge halvert fra 28 887 til 14 391, forteller Flaten. Nedgangen var størst blant de minste brukene. At antallet med sauebruk synker, er et problem for bygdene og kulturlandskapet. Først  og fremst med tanke på levende bygdemiljøer og på gjengroing.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS