Antall mjølkebønder går stadig nedover. I løpet av fjoråret forsvant 432. Foto: colourbox.com
Antall mjølkebønder går stadig nedover. I løpet av fjoråret forsvant 432. Foto: colourbox.com

432 færre mjølkeprodusenter

For kvoteåret 2018 er det registrert 8149 kumjølkprodusenter mot 8581 i fjor.

Publisert

Tallene framkommer i forbindelse med beregninga av årets kumjølkkvoter fra Landbruksdirektoratet. De 8149 kumjølkeprodusentene er tildelt ei totalkvote på 1598 millioner liter mjølk.

I forhold til i 2017 er den totale disponible mjølkekvota redusert med 0,3 prosent og det er 432 færre produsenter. Fjorårets kvote var på 1603 millioner liter mjølk.
Overproduksjonsavgifta på kumjølk er kr 4,80 per liter.

Geitemjølk

Landets 284 geitemjølkprodusenter har fått beregna ei disponibel kvote på 22,4 millioner liter for kvoteåret 2018. Årets tall viser at det er blitt fire færre produsenter siden i fjor og den totale kvota er redusert med snaue 0,8 prosent.

Overproduksjonsavgifta er som for kumjølk kr 4,80 per liter.

Powered by Labrador CMS