Prisen på leie av jord til grønnsaksdyrking skyter i været. Foto: colourbox.com
Prisen på leie av jord til grønnsaksdyrking skyter i været. Foto: colourbox.com

Prisen på leiejord øker

Prisen for å leie jord har økt over hele linja fra 2018. Størst har økningen vært for grønnsaks-, bær- og potetdyrking, skriver Landbruksdirektoratet.

Publisert

Gjennomsnittsprisen for leie av jord til grønnsaks- og bærdyrking har nå passert 1000 kroner per dekar. For potetareal ligger middelprisen på nesten 680 kroner, mens prisene for henholdsvis korn og gras ligger nå i overkant av 370 kroner og 260 kroner per dekar.

Landbruksdirektoratet er imidlertid raske med å understreke at det er store regionale forskjeller. I Rogaland er prisene høye for leie av jord til alle produksjoner. Det samme er tilfelle for flere steder på Østlandet og i Trøndelag, samt enkelte deler av Agder og Telemark når det gjelder utleie av jord til grønnsaker, bær og poteter.

I andre deler av landet der det er liten konkurranse om arealene, blir jorda ofte leid ut vederlagsfritt eller mot betaling i form av motytelser eller i naturalia. Dette er vanligst for leie av grasareal og innmarksbeite. Betaling i form av naturalia forekommer oftest i Nord-Norge, på Vestlandet og i Telemark/Agder, men også på deler av Østlandet, skriver Landbruksdirektoratet.

Vi går dypere inn i tallene i neste utgave av Bedre Gardsdrift, som etter planen skal være hos abonnentene i slutten av neste uke.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS