Den røde hane har ikke vært på ferde så ofte når det gjelder driftsbygninger i førrste halvåre av 2017. Illustrasjon: colourbox.com
Den røde hane har ikke vært på ferde så ofte når det gjelder driftsbygninger i førrste halvåre av 2017. Illustrasjon: colourbox.com

Færre branner i driftsbygninger

72 driftsbygninger ble skadet i brann i første halvår i 2017. Det er 25 prosent lavere enn gjennomsnittlig antall branner de siste fem åra.

Publisert

De 72 brannene representerer skader for en verdi på 146 millioner kroner, kan Landbrukets brannvernkomité fortelle.

Flere boligbranner

Mens antall driftsbygning-branner er gått ned, har antall boligbranner økt med det dobbelte i forhold til de foregående fem åra. Det samme gjelder skadekostnadene. Det brant i 122 bolighus det første halvåret av 2017 og skadene beløp seg til 153 millioner kroner.

Varmesøkende kamera

Landbrukets brannvernkomité konkluderer med at satsing på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera har bidratt til færre branner i driftsbygninger. Heretter skal kontrollen også omfatte boliger.

Satsing på el-kontroll med varmesøkende kamera i driftsbygninger startet i 2014, da undersøkelser viste at 2 av 3 branntilløp i landbruket har elektrisk årsak

Forebygging nytter!

Mange bønder har gjennomført kurs og tatt sertifikat for varme arbeider i landbruket i 2017. Det er også montert flere tusen telefonutringere for brannalarmanlegg i husdyrbygg, slik at det gis varsel om brann til mobiltelefon.

Samtidig er det innsatsen mot brannfarlige el-feil som har vært hovedsatsing i 2017, heter det på hjemmesida til Landbrukets brannvernkomité.

Powered by Labrador CMS