Flere lam og sau sluppet på beite i år tilsier fortsatt overskudd av småfe-kjøtt.
Flere lam og sau sluppet på beite i år tilsier fortsatt overskudd av småfe-kjøtt.

Færre lammeslakt i september

Sjøl om det ble slakta 23 400 færre lam i september i år enn i fjor, går det mot sauekjøtt-overskudd.

Publisert

Ved utgangen av september var det slakta vel 703 000 sau og lam. Det er om lag 8000 flere dyr enn i fjor på samme tida. Sjøl om slaktinga for øyeblikket ligger et stykke bak fjorårsnivået, er det venta at produksjonen av sau- og lammekjøtt vil gå opp med to prosent i år, melder Landbruksdirektoratet, som støtter seg på statistikk fra Animalia og prognoser fra Nortura.

Fortsatt overproduksjon

Mens det i år ble slakta flere lam i august enn på samme tid i fjor, gikk altså antall lammeslakt ned med 23 400 i september. Når slaktestatus gjøres opp for denne sesongen, tilsier prognosene at produksjonen av sau- og lammekjøtt vil øke med 26 000 tonn eller to prosent i forhold til i fjor. Dette begrunner Nortura med at det i år ble sluppet om lag én prosent flere sau og lam på beite enn i fjor og at en større del vil bli sendt til slakteriet.

Også i 2018 forventes det overproduksjon av småfe, noe som har skjedd hvert år siden 2015-sesongen.

Litt lavere slaktevekter

Før beitesesongen forventa Nortura at slaktevektene for lam ville ligge på fjorårsnivå. Som alltid varierer beiteforholdene landet rundt, og i følge Animalia sine tall viser middel slaktevekt i september 19,6 kilo, noe som er en halv kilo under fjorårsvektene.

Powered by Labrador CMS