Aktiv skogsdrift, tømmerlunne og lassbærer
Aktiviteten i norske skoger er fortsatt stor

Full trøkk i skogen

Den høye avvirkningstakten i skogen fortsetter. 

Publisert

I første halvår i år er det hogd 5,9 millioner kubikkmeter tømmer til en verdi av tre milliarder kroner.

Både i 2021 0g 2022 ble det satt nye hogstrekorder. Så langt tyder tallene på at vi også i år kan snuse på rekorden, skriver Landbruksdirektoratet.

Gran dominerer

Av alt tømmeret som ble hogd, utgjorde gran 73 prosent av volumet. Furu sto for 24 prosent. 

Det er fortsatt skogeierne i Innlandet som avvirker mest. De står for hele 40 prosent av hogstvolumet i første halvår. Likevel var det skogeierne i Møre og Romsdal som fikk best betalt for tømmeret sitt.

Rekordhøye priser

Tømmerprisene er fortsatt meget høye, og de fortsetter å stige. Det er særlig økningen i sagtømmerprisen som bidrar til dette, mens prisen for massevirket har flatet noe ut, sier seniorrådgiver Arne Rannem i Landbruksdirektoratet.

Ved utgangen av juni lå sagtømmerprisen for gran på 638 kroner kubikken. Tilsvarende for furu var 599 kroner. Gjennomsnittlig pris for massevirke var i juni 421 kroner for gran og 388 kroner for furu per kubikkmeter.

 

Powered by Labrador CMS