Hogstmaskin i gang i skogen
Hogstmaskin i skogen

Nå er vi verdens fjerde største på sagtømmer

Norge har blitt en betydelig eksportør av sagtømmer på verdensbasis.

Publisert

Samlet verdi av tømmer- og trevareeksport var nær 21 milliarder kroner i fjor, fem milliarder mer enn året før.

Selv om papirvarer og papirmasse fortsatt betyr mest, er eksportverdien av tømmer, trelast og andre trevarer økende.

Etterspørselen øker

Landbruksdirektoratet har tall tilbake til 2010, og det er første gang de ser at eksporten av sagtømmer er større enn massevirke.

– Årsaken til eksporten er økende etterspørsel, svært høye tømmerpriser og stor avvirkning i tillegg til manglende foredlingskapasitet i Norge, sier Trond Svanøe-Hafstad, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet.

Økt salg av energiflis

Sagtømmerandelen utgjorde 58,4 prosent av hogsten i 2022. Det ble eksportert 2,15 millioner kubikkmeter sagtømmer, en økning på 19 prosent fra 2021. Eksporten skjer hovedsakelig til Sverige og Tyskland.

Det er også en betydelig eksport til Danmark av energiflis som går til varmeproduksjon. Økende energipriser ga en god utvikling til dette markedet i 2022.

Powered by Labrador CMS