I fjor ble det hogd 60 000 kubikkmeter mer tømmer enn i 2021.

2022 slo alle rekorder i skogen

I fjor tok norske skogeiere ut 11.5 millioner kubikkmeter industrivirke for salg. Det er det høyeste hogstkvantumet som er registrert noensinne. Tømmerprisen likeså.

Publisert

I gjennomsnitt fikk skogeierne betalt 508 kroner per kubikkmeter, noe som er 16 prosent mer enn året før. Aldri før har den nominelle tømmerprisen vært så høy, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Prisoppgang over hele linja

SSB skriver videre at tømmerprisene var høyere for alle sortimenter i 2022 sammenliknet med året før. I gjennomsnitt oppnådde skogeierne disse prisene per kubikkmeter i 2022:

  • Sagtømmer gran: 654 kroner
  • Sagtømmer furu: 628 kroner
  • Massevirk lauv: 350 kroner
  • Massevirke gran: 306 kroner
  • Massevirke furu: 294 kroner

Mye massevirke til ved

Tallene fra SSB viser at massevirke av gran- og lauvtrær hadde den prosentvise største prisøkningen i fjor. Dette blir forklart med de høye strømprisene og at etterspørselen etter bjørk til vedproduksjon med det øker. Samtidig har tømmereksporten fra Russland stoppet på grunn av krigen i Ukraina.

Når SSB sammenlikner massevirkeprisen i fjerde kvartal i 2022 med tilsvarende kvartal i 2021, viser det seg at prisen har økt med 42 prosent for gran og 36 prosent for furu. Sagtømmerprisen for både gran og furu økte med sju prosent i samme tidsrom.

Eksporten gikk også i været

Det er ikke bare hogstkvantum og priser som slo alle rekorder i fjor. Også eksporten av tømmer økte til 4,3 millioner kubikkmeter. Det er 390 000 kubikkmeter mer enn året før.

Til sammen ble det eksportert 2,2 millioner kubikk sagtømmer og to millioner kubikk massevirke av bartømmer. Nesten halvparten av massevirket som ble hogd i 2022 gikk til eksport.

Powered by Labrador CMS